Zanimljivosti

Zanimljivosti

O SV. MARINI

Prema predaji, nakon smrti njezine majke, otac se povlači u samostan i s njenih 14 godina odvodi djevojčicu Marinu u samostan, predstavljajući je kao sina, te ona dobiva ime fra Marin. On odnosno ona, biva optužen,-a da je dijete imenom Felix, koje je začela jedna djevojka, njegovo/njezino, te ga/je izbacuju iz samostana.

Odgaja Felixa i zajedno s djetetom biva ponovno primljena u samostan, opet smatrajući je muškarcem.

Prije sahrane, otkriva se da je fra Marin žena i svi ostaju šokirani ali i u divljenju prema toj hrabroj svetici koja je priznala grijeh koji nije počinila i žrtvovala svoj život za drugoga.

SVETI JOSIP

Uoči Drugog svjetskog rata gospodin D’Aquisto, vlasnik cementare u Koromačnu dao je sagraditi kuću za svećenika i crkvu svetog Josipa u Koromačnu. I crkva i kuća nakon rata su nacionalizirane i preuređene. Najprije u kino dvoranu i društveni dom, a potom u upravnu zgradu Tvornice cementa Koromačno.

U sastavu crkve bio je i dvadesetak metara visok zvonik, koji je srušen uoči njena zatvaranja. Uzaludni su bili svi pokušaji Župe i Biskupije da se crkva i kuća vrate prvotnoj namjeni.

Najave