Tjedni raspored misa

Tjedni raspored misa

TJEDNI RASPORED MISA (22.4.2024. – 28.4.2024.)

Misno mjestoPonedjeljak 22.4.2024.
Svagdan
Utorak, 23.4.2024. sv. Juraj
Srijeda,
24.4.2024.
Svagdan
Četvrtak, 25.4.2024.
sv. Marko
Petak,
26.4.2024.
Marija Majka dobrog savjeta
Subota,
27.4.2024. bl. Ozana Kotorska
Nedjelja, 28.4.2024.
V. VAZMENA NEDJELJA
LABIN DONJI
19:00 h
+Ana +Antun Smoković +Josip Milošević

19:00 h
+Janez +++Zakrajšek (n. Milenka)
19:00 h
+Branko Batelić +Ljubica +Joakim Bertoša (n. Marjuča)

19:00 h
+Vladimir +Ivana Lukež (n. Nevenka)
*Klanjanje Presvetom Sakramentu
19:00 h
+Anđela +Bruno +++Bubić +++Košara

19:00 h +Vidmar Damjanić9:00 h *Za narod
19:00 h +Ivan +Barbara Banović
LABIN GORNJI19:00 h +Ida +Josip Stemberga

18:15 h *Pobožnost sv. Josipu
19:00 h +Oreste +Katica Černjul
19:45 h *Klanjanje Presvetom Sakramentu
17:00 h
*Ispovijed prvopričesnika

19:00 h +Maria +Josip Glavičić +Lina Šarić
19:00 h +Bruno Škopac (zadušnica)

18:15 h *Pobožnost Majci Božjoj
19:00 h *Slobodna nakana
11:00 h
*Za narod 
PRVA PRIČEST

MARCILNICA18:00 h
+Danica +Vinko Bilić
12:00 h
+++Matić
RAŠA18:00 h
*Slobodna nakana

18:45 h
*Klanjanje Presvetom Sakramentu

10:00 h *Slobodna nakana
SV. LOVREČ LABINSKI18:00 h +Branka Kobajić18:00 h +Jelica Licul11:00 h
+Anđelina Fonović
SKITAČA
DRENJE
SV.NEDELJA
19:00 h +Atilijo +Franjo Belušić 19:00 h *Kateheza za krizmanike
9:00 h *Kateheza za prvopričesnike
10:00 h +Dinka +Tonči +Nina Knapić
SV.MARTIN


19:00 h
*Slobodna nakana

19:45 h
*Klanjanje Presvetom Sakramentu
11:30 h
*Slobodna nakana
ŠUMBER

8:30 h
RABAC
13:00 h *Vjenčanje: Peter – Telenta
11:00 h *Krštenje:9:00 h  +Marija +Anton Klapčić
ŠUŠNJEVICA19:00 h11:30 h 
PLOMINCrkvica sv. Jurja
19:00 h *Za narod
17:00 h 19:00 h8:00 h10:00 h
KOŽLJAK19:00 h 8:30 h