Tjedni raspored misa

Tjedni raspored misa

TJEDNI RASPORED MISA (8.4.2024. – 14.4.2024.)

Misno mjestoPonedjeljak 8.4.2024.
Blagovijest – Navještenje Gospodinovo
Utorak, 9.4.2024. Svagdan
Srijeda,
10.4.2024.
Svagdan
Četvrtak, 11.4.2024.
Sv. Stanislav
Petak,
12.4.2024.
Svagdan
Subota,
13.4.2024.
Nedjelja, 14.4.2024.
III. VAZMENA NEDJELJA
LABIN DONJI
19:00 h
+Franjo Jerković

19:00 h
+Zdravko Papić +Nikola +Katica +Ivana(ž) Butković
19:00 h
+Vinko Kos (n. Marijana)

19:00 h
+Marija Kos (n. Marina) *Klanjanje Presvetom Sakramentu
19:00 h +Lucija +Ivan +Marija +Ivan Glavičić

19:00 h +Lucija +Josip Juričić +Bruno Knapić 9:00 h *Za narod
19:00 h +Robert Tenčić
LABIN GORNJI
19:00 h +Iva +Pero Sušac

18:15 h *Pobožnost sv. Josipu
19:00 h +Laura Rabac, zadušnica
19:45 h *Klanjanje Presvetom Sakramentu
19:00 h +Elvino +Oda Carboni19:00 h +Đulija +Ivan Vlačić
18:00 h *Kateheza za prvopričesnike i krizmanike
18:15 h *Pobožnost Majci Božjoj
19:00 h *Zahvala
11:00 h
*Za narod 

MARCILNICA18:00 h
*Za narod 
18:00 h +Anton Floričić, pogrebna12:00 h
+++Golja
+++Bembić (n. Suzana)
RAŠA10:00 h *Misa u staračkom domu

19:00 h *Slobodna nakana
10:00 h *Slobodna nakana
SV. LOVREČ LABINSKI11:00 h
*Po nakani
SKITAČA
DRENJE 9:30 h +Albina Blažina (n. Albina)
SV.NEDELJA19:00 h *Slobodna nakana
18:00 h *Klanjanje Presvetom Sakramentu
19:00 h +Albino Brnjac, sprovodna


10:00 h +Romana Petrinčić
SV.MARTIN
17:00 h SNAŠIĆI – Proslava Blagovijesti

19:00 h +Franko +Lucija +Josip Licul
19:45 h *Klanjanje Presvetom Sakramentu
11:30 h
*Slobodna nakana
ŠUMBER

8:30 h *Slobodna nakana
RABAC

9:00 h  +++Načinović
ŠUŠNJEVICA11:30 h 
PLOMIN10:00 h
KOŽLJAK 8:30 h