Sakralni objekti

Sakralni objekti

Crkva svetih Kuzme i Damjana mučenika

Crkvica Sv. Kuzme i Damjana, nekada grobna kapela obitelji Depangher, nalazi se na podnožju Labina i na rubu nekadašnjeg posjeda Manzini, koji početkom ovog stoljeća dolazi u ruke obitelji Schira.

Izgrađena je 1450. godine u gotičkom slogu. To je omanja kamena crkva s gotičkim portalom i preslicom s jednim oknom, ali bez zvona na pročelju. Ima izbočenu višekutnu apsidu i kameni oltar. Na zidovima su ostaci fresaka i glagoljički grafiti iz XVI. i  XVII. stoljeća, koje je 1946. godine otkrio prof. Branko Fučić.

Sveti Kuzma danas se smatra zaštitnikom liječnika i kirurga, dok se sveti Damjan slavi kao zaštitnik ljekarnika i farmaceuta. Ponekad se u umjetnosti prikazuju s medicinskim simbolima i amblemima. Spominju se u katoličkoj liturgiji, i to u litaniji svetaca.

Blagdan sv. Kuzme i Damjana prema katoličkom kalendaru slavi se 26. rujna.

Molitva sv. Kuzmi i Damjanu

Bože, ti si svetog Kuzmu i Damjana odredio da budu liječnici ljudskih duša i tijela bez ikakve nadoknade. Obdario si ih darom čudotvornog liječenja i po njima proslavio svoje svemoćno ime. Molimo te, svemogući Bože, pogledaj i na današnje bolesnike u duši i tijelu, po zagovoru svojih svetih liječnika Kuzme i Damjana, izliječi njihove boli, obdari ih zdravljem da ti trajno zahvaljuju. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Oče naš…

Crkva Sv. Antuna Padovanskog

Crkva je smještena na zapadnim obroncima labinskog brijega. Potječe iz XV. Stoljeća, a obnovljena je kao zavjetna crkvica Labinjana nakon kuge 1630. godine. Uzdužna je crkva s preslicom na pročelju s jednim oknom, ali bez zvona.

Sveti Josip Radnik

Crkva koja se nalazila u Donjem Labinu, sagrađena je i posvećena 1962. godine (biskup D. Nežić). Danas više ne postoji. Na tom mjestu nalazi se Pastoralni centar “Sv. Josip“.

Knjige iz kojih je preuzet sadržaj :

1. Ivan Milotić, Crkva u Istri – povijesna i kulturna baština, Pazin – Poreč: Porečka i Pulska biskupija, 2010.

2. Marijan Milevoj – Eduard Strenja, Od crkve do crkve – Da chiesa a chiesa – From church to church, Labin, Knjižara i antikvarijat “Matthias Flacius Illyricus”, 1994.

3. Grah – Baldaš – Bartolić – Jelenić – Poropat, Crkva u Istri, IV. dopunjeno izdanje, Poreč – Pazin

Najave