Udruge i zajednice

Udruge i zajednice

Udruga Sv. Vinka Paulskog u Republici Hrvatskoj, Konferencija Gospe Karmelske Labin

Konferencija Gospe Karmelske Labin osnovana je 16.07.1998. godine na blagdan Gospe Karmelske koja je i duhovna zaštitnica konferencije.

Kao članica Udruge sv. Vinka Paulskog u Republici Hrvatskoj, konferencija je i članica velike obitelji Međunarodnog saveza Udruge sv. Vinka u svijetu, sa sjedištem u Parizu.

Na međunarodnoj razini Udruga Sv. Vinka Paulskog osnovana je 1833. godine u Parizu odakle se širila po cijelome svijetu i danas djeluje u 145 zemalja i na svim kontinentima. U Hrvatskoj je prvi ogranak Udruge (tradicionalno nazvan konferencijom) osnovan 8. listopada 1858., uz svesrdnu pomoć kardinala Jurja Haulika. Nakon privremenog mirovanja u vrijeme komunizma, Udruga ponovno započinje djelovati 1992. godine osnivanjem Konferencije Sv. Sebastijana u Rijeci. Danas u Hrvatskoj djeluje 35 konferencija s više od 400 aktivnih i 200 počasnih članova. Udruga je otvorena za sve koji pomoć traže ili je žele pružiti. Geslo pod kojim je Udruga dočekala svoju 150. obljetnicu osnutka u Hrvatskoj bilo je i ostaje: SIROMAHA NE ZABORAVI – U NJEMU JE KRIST.

Konferencija Gospe Karmelske je katolička, nevladina, karitativna udruga koja okuplja vjernike laike koji su, poput sv. Vinka i bl. Frederika Ozanama (jednog od utemeljitelja Udruge), spremni svoje vrijeme, ljubav, suosjećanje i poštovanje dijeliti sa svim ljudima kojima je potrebna duhovna, emocionalna i materijalna pomoć, bez obzira na njihovu dob, spol, vjeru, društveni status, nacionalnu pripadnost ili rasu.

Želja i poslanje članova konferencije je donositi Radosnu vijest potrebitima posjećujući ih u njihovim domovima ili ustanovama (domovi za starije osobe, stacionari, bolnice, zatvori i slično), te ujedno u svojim župama i sredinama u kojima djeluju širiti iskru milosrdne ljubavi, duhovno se uzdizati i razvijati na temeljima duhovnosti sv. Vinka. Članovi konferencije su kroz molitvu i rad s ranjivim društvenim skupinama povezani u pravu mrežu ljubavi koju žele pronositi svugdje gdje god je to potrebno.

Udruga djeluje s ciljem ublažavanja siromaštva pojedinaca i obitelji, smanjivanja njihove fizičke i emocionalne patnje, socijalne nejednakosti i isključenosti, egzistencijalne i moralne ugroženosti te napuštenosti i socijalne izoliranosti.

Program rada Udruge usmjeren je na pružanje podrške obiteljima s više djece, samohranim roditeljima, nezaposlenim osobama, osobama s malim primanjima koji zbog postojećih zakonskih cenzusa ne dobivaju socijalne naknade, osobama starije životne dobi koje žive same ili osobama u specifičnim životnim poteškoćama koje su zbog svog zdravstvenog i socijalnog statusa ugrožene i osamljene te nisu u mogućnosti pronaći zaposlenje.

Aktivnosti članova konferencije vidljive su kroz njihov angažman u organiziranju humanitarnih akcija s ciljem prikupljanja materijalne pomoći za ugrožene pojedince i obitelji (nabave hrane, higijenskih potrepština, lijekova, odjeće, obuće, opreme i potrepština za djecu), u pružanju savjetodavne pomoći u traženju rješenja za postojeće probleme i otklanjanje njihovih uzroka te terapijske pomoći osobama s emocionalnim i zdravstvenim teškoćama.

U druženju s osobama s posebnim potrebama, emocionalnim i zdravstvenim problemima te sa socijalno isključenim osobama, kroz razgovor i molitvu, potiče ih se na odlazak na Sv. Misu i sudjelovanje u različitim vjerskim i društvenim aktivnostima.

Poradi smanjivanja socijalne isključenosti korisnika, razvijanja njihove emocionalne kompetentnosti i duhovnog jačanja konferencija u programu svojih aktivnosti konferencija ima i organiziranje zajedničkih hodočašća.

Predsjedništvo Konferencije Gospe Karmelske, koje vodi predsjednica Emila Radeljević, donosi program rada konferencije i koordinira provedbu svih aktivnosti. Konferencija trenutno ima 15 aktivnih i 10 -tak počasnih članova.

Duhovni savjetnik Konferencije Gospe Karmelske je vlč. Mirko Vukšić, koji svojim molitvama i duhovnim nagovorima, pomaže jačanju duhovnog života članova konferencije.

Članom Konferencije može postati svaka punoljetna osoba koja je, svojom vjerom i odgovornošću, sukladno Statutu i Pravilniku Udruge, spremna doprinijeti širenju milosrdne ljubavi i duhovnosti sv. Vinka.

Susreti Udruge su svaki drugi utorak u mjesecu

Kontakt osoba je Emila Radeljević, mob.: 091/791 1834.

„ Ne možemo bolje upotrijebiti svoja zemaljska dobra nego da ih stavimo u službu milosrdne ljubavi.“ sv. Vinko Paulski

Udruga HKZ “MI”

Hrvatski katolički zbor “Mi”;

Kontakt osoba: Darko Martinović (mob. 098 441 433)

Duhovnik: vlč. Blaž Bošnjaković

Udruga “NEO”

“Nomen est omen – Ime je znak”- udruga je za promicanje glazbene kulture.

Sastaju se u Pastoralnom centru “Sv. Josip” petkom u 19,30 do 21,30 h.

Kontakt osoba: Nerina Ševrlica- Bolfan  (mob. 091 544 2008)

Zajednica MIR

Samo praksa čini čovjeka velikim

Zajednica Molitva i Riječ je katoličko vjerničko laičko društvo čiji je Statut prihvatio Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu 1993. god.

Utemeljitelj Zajednice kao i Utemeljitelj Seminara za evangelizaciju Crkve i hagioterapije jest svećenik prof. dr.sc.Tomislav Ivančić. Zajednica Molitva i Riječ ima dvostruku zadaću : provoditi  Seminare za evangelizaciju Crkve i razvijati hagioterapiju ili antropološku medicinu.

U seminarima se naviješta Radosna vijest i pomaže Crkvi da bude svjedočka, a u hagioterapiji se liječe „slomljena srca“ ,kao što je to Isus činio. On je najprije naviještao, a onda je liječio svaku bolest i svaku nemoć.

Zajednica Molitva i Riječ u Labinu djeluje nekoliko godina. Svaki član zajednice svjestan je Božjeg vodstva i poslušan pravilima koje je utemeljitelj postavio. Na taj način se njeguje ispravan duh zajednice, kako to kaže II.Vatikanski sabor.

Stoga članovi ZMR nastoje usvojiti i provesti u praksu sve što je Utemeljitelj napisao u svojim knjigama, što je ostavio u elektroničkim zapisima, što je u životu propovijedao i govorio na radiju, televiziji, i dr. To je bogatstvo iz kojeg članovi zajednice crpe duh i način za življenje i za svjedočenje.

Potrebno je da članovi svaki dan posvete vrijeme razgovora s Isusom, meditaciji, razmatranju i čitanju Svetog pisma. Osobita pobožnost ZMR usmjerena je prema euharistiji, klanjanju pred Presvetim kao i pobožnost prema Isusovoj majci Mariji. Potrebno je osobito gajiti ljubav, ali i naučiti se moliti i odnositi prema Duhu Svetome. Njega je Isus poslao da bude s nama zauvijek, da bude naš voditelj i nutarnji učitelj.

Susreti Zajednice se održavaju svaki petak u crkvi sv. Franje u Labinu.

Kontakt osoba: Denis Bizilj (mob. 091 241 2055)

“Opravdat  će te i razumjeti.

Kad budeš tužan, utješit će te.

Tvojih vezanosti i ovisnosti oslobodit će te.

Zavoljeti sebe da bi mogao voljeti život, biti radostan i donositi radost ovome svijetu.”

citat T. Ivančića

Molitvena zajednica Milosrdnog Isusa za duše u čistilištu

U župi Gospe Fatimske, između ostalih, od siječnja 2009. god. djeluje i „Molitvena zajednica Milosrdnog Srca Isusova za duše u čistilištu“. Svih ovih godina 13 se molitelja kontinuirano sastaje svake nedjelje od 15 do 17 h u crkvi sv. Franje. Dvije trećine vremena provedenog u molitvi posvećeno je dušama u čistilištu, a jedna trećina molitvi za župnika i opće potrebe Crkve.

Zajednica djeluje kao podružnica glavne zajednice na nivou Hrvatske.

Kontakt osobe: Grla Mudradžija (mob. 095 859 4148) i Adriana Licul (mob. 091 545 7237)

Najave