Vjerski tisak

Vjerski tisak

Na stoliću u crkvi možete pronaći ove tiskovine i razne letke:

  • Glas Koncila
  • Mali Koncil
  • Kana
  • Živo Vrelo
  • Radosna vijest
  • Ladonja
  • Kvarnerski vez
  • Riječka zvona

Kod župnika možete naručiti pretplatu na svaku drugu crkvenu tiskovinu.

Najave