Sakralni objekti

Sakralni objekti

Crkva svetog Nikole biskupa

Nalazi se u Drenju. Izgrađena je u baroknom slogu i obnovljena 1996. i 2009. godine. To je mala crkva s preslicom i jednim zvonom na pročelju. Oltar je crkve zidani, s retablom i drvenim kipom sv. Nikole.

Crkva svete Marine, djevice i mučenice

Nalazi se u turističkom kampu u Svetoj Marini. Izgrađena je u XIII. stoljeću u romaničkom slogu kao grobljanska crkva. Uništena je 1600. godine u napadu Uskoka na Labin. Potom je iznova izgrađena. Iz temelja je obnovljena 1926. godine.

 Na pročelju je preslica s jednim oknom i bez zvona te lopica s vitkim stupovljem. U crkvi je učahurena/upisana apsida. Do crkve su zidovi koji su možda pripadali starom ženskom samostanu.

Knjige iz kojih je preuzet sadržaj :

1. Ivan Milotić, Crkva u Istri – povijesna i kulturna baština, Pazin – Poreč: Porečka i Pulska biskupija, 2010.

2. Marijan Milevoj – Eduard Strenja, Od crkve do crkve – Da chiesa a chiesa – From church to church, Labin, Knjižara i antikvarijat “Matthias Flacius Illyricus”, 1994.

3. Grah – Baldaš – Bartolić – Jelenić – Poropat, Crkva u Istri, IV. dopunjeno izdanje, Poreč – Pazin

Najave