Osnovne molitve

Osnovne molitve

1. ZNAK KRIŽA

Znak križa najosnovnija je katolička molitva, iako toga često nismo svjesni. Djecu trebamo naučiti s poštovanjem činiti znak križa na početku i na završetku svake molitve.  

Pritom se malena djeca nerijetko zabune pa znak križa čine služeći se lijevom umjesto desnom rukom ili križajući se najprije dotaknuvši desno umjesto lijevo rame. Doduše, istočni kršćani, uključujući vjernike pravoslavne i istočnokatoličke Crkve, zaista najprije dotaknu desno te potom lijevo rame. No katolici latinskog obreda znak križa čine s lijevog prema desnom ramenu.
 
Budući da znak križa činimo prije i na kraju svake molitve, mnogi ne znaju da je taj čin sam po sebi molitva. Molitva je to koju trebamo izgovarati s velikim poštovanjem i ne žureći kako bismo započeli sljedeću molitvu.

Desnom rukom najprije dotaknemo čelo izgovarajući „U ime Oca“, zatim prsni koš izgovarajući „i Sina“, lijevo rame izgovarajući „Duha“ te desno rame na riječ „Svetoga.“

Znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen

 

2. OČE NAŠ

Svi kršćani bi trebali redovito moliti Očenaš. Dobro je da roditelji svakoga dana s djecom mole Oče naš. To je predivna molitva s kojom možemo započeti i završiti dan. Obratite pažnju na to kako djeca izgovaraju pojedine riječi  ove molitve i u razgovoru s njima provjerite razumiju li ih.

Oče naš najstarija je kršćanska molitva koju je izgovorio sam Isus kada su da njegovi učenici tražili da ih poduči u molitvi (Mt 6,9-13) te je upravo iz tog razloga često nazivamo Molitvom Gospodnjom. Budući da ju je sam Krist molio njome se služimo tijekom svake svete mise i u molitvi časoslova. Svi kršćani bi trebali redovito moliti Oče naš.

Oče naš 

Oče naš,
koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo Tvoje,
budi volja Tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zloga!.
Amen.
  

 

3. ZDRAVO MARIJO

I mi odrasli smo djeca Božja i Marijina zato trebamo svaki dan moliti Mariju. Djeca su vrlo često od malih nogu prirodno sklona u molitvi se obraćati Djevici Mariji te kada zarana nauče moliti Zdravo Marijo vrlo će lako kasnije produbiti svoju pobožnost prema Mariji, na primjer, molitvom krunice. Kada djecu želite naučiti moliti Zdravo Marijo, predlažemo da prvi dio molitve koji završava riječima „..plod utrobe tvoje Isus“ izgovorite vi, a da djeca neka nastave moliti od „Sveta Marijo, majko Božja…“

Ovaj prvi dio molitve preuzet je izravno iz Svetoga pisma te sažima dva prizora: pozdrav anđela Gabrijela upućen Djevici Mariji u trenutku kada joj je navijestio da će postati majkom Sina Božjega (Lk 1,28) i pozdrav Njezine rođakinje Elizabete kojoj je krenula pomoći uoči poroda. Kada je Elizabeta začula Marijin glas osjetila je da se Ivan Krstitelj pomaknuo u njezinoj utrobi (Lk 1,42). Blažena je Djevica Elizabeti uzvratila predivnim himnom kojeg poznajemo kao molitvu Magnificat (Veliča).
 
Zdravo Marijo

Zdravo, Marijo, milosti puna,

 Gospodin s Tobom.

Blagoslovljena Ti među ženama

i blagoslovljen Plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Marijo,

Majko Božja, moli za nas grešnike,

sada i na času smrti naše.
Amen
.
  

4. SLAVA OCU

Dajmo svaki dan slavu Bogu. Slava Ocu je vrlo jednostavna molitva koju lako može zapamtiti svako dijete koje zna napraviti znak križa. Ova molitva također je poznata kao doksologija, odnosno molitva koja proklamira slavu Trojstvu u sažetoj i ustaljenoj formuli. Katolici istočnog obreda i pravoslavni vjernici molitvu Slava Ocu izgovaraju prilikom križanja.
 
Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome,

kako bijaše na početku,

tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.

Amen.

 

5. ČIN VJERE

Molitve kao što su Čin vjere, Čin ufanja i Čin ljubavi su uobičajene jutarnje molitve. Naučite svoju djecu ove tri kratke molitve i oni će ih cijeli život moći moliti ujutro krećući u novi dan.
Čin vjere bismo trebali izgovarati svaki puta kada osjećamo da je naša vjera na kušnji ili se nalazimo u svojevrsnoj napasti. U takvim trenucima ponekad je dovoljno Bogu jednostavno zavapiti „Bože moj, vjerujem u tebe.“

Nakon Čina vjere obično slijede molitve poznate pod nazivom Čin ufanja i Čin ljubavi.

Čin vjere

Vjerujem čvrsto sve što je Isus Krist učio i što sveta Katolička Crkva predlaže vjerovati, jer si to objavio Ti, Bože, koji si nepogrešivo istinit. U toj vjeri želim živjeti i umrijeti. O Bože, umnoži moju vjeru!

 

6. ČIN UFANJA

Čin ufanja je molitva preporučiva djeci školske dobi. Naučite djecu ovu molitvu koju mogu izmoliti uoči ispita u školi. Naravno, iako molitva ne može poslužiti kao zamjena za učenje, dobro je da djeca znaju da se ne moraju oslanjati isključivo na svoje snage.

Ovom molitvom izražavamo svoje povjerenje u Božje milosrđe i obećanja koja nam je dao. Njome priznajemo da naše spasenje dolazi jedino po Isusu Kristu i dobro ju je moliti svaki puta kada smo zbog nečega obeshrabreni.

Kada ujutro molimo ovu molitvu obično joj prethodi Čin vjere, a nakon nje slijedi Čin ljubavi.

Čin ufanja

Ufam se u te, Bože moj, da ćeš mi po zaslugama Isusove muke i smrti i po mojim dobrim djelima, učinjenim tvojom pomoću, oprostiti grijehe i dati nebesku slavu. A to se ufam zato, jer si to obećao ti, Bože moj, koji si u svojem obećanju stalan i vjeran. O, Bože, učvrsti moje ufanje!

 

7. ČIN LJUBAVI

Djetinjstvo je vrijeme kada mališani proživljavaju duboke emocije te se ponekad dogodi da budu povrijeđeni teškim riječima koji su im uputili, primjerice, prijatelji iz razreda. Iako moleći Čin ljubavi prvenstveno izražavamo svoju ljubav prema Bogu, ovom se molitvom također djeca svakodnevno podsjećaju koliko je važno opraštati drugima i ljubiti ih.
Ponekad je dovoljno Gospodinu samo reći: „Bože moj, ljubim te.“
 
Kada ujutro molimo ovu molitvu obično joj prethodi Čin vjere i Čin ufanja.
 
Čin ljubavi

Ljubim te, Bože moj, svim svojim srcem i dušom više nego sve drugo na svijetu jer si dostojan svake ljubavi. Radi tebe ljubim svoga bližnjega kao sama sebe. O Bože, užezi ognjem svoje ljubavi moje srce!

 

8. MOLITVA KAJANJA

Molitva kajanja sastavni je dio sakramenta pomirenja, no dobro je djecu potaknuti da je mole prije odlaska na počinak, a to osobito vrijedi za djecu koja su već primila prvu pričest i redovito se pričešćuju.
Ovom molitvom priznajemo da smo sagriješili, molimo Boga da nam oprosti i izražavamo svoje kajanje, odnosno žaljenje zbog svojih postupaka.

Molitva kajanja


Kajem se od svega srca

što uvrijedih Boga,

najveće i najmilije dobro.

Mrzim sve svoje grijehe

i čvrsto odlučujem da ću se popraviti

i da neću više griješiti.

Ili:

Bože, dobri Oče,

žao mi je za sve zlo koje učinih

i dobro koje propustih.

Iskreno ću se truditi da budem bolji/bolja.

Pomozi mi da živim u tvome svjetlu i radosti. 

9. MOLITVA PRIJE JELA

Svakako je potrebno u dječja srca usaditi osjećaj zahvalnosti, osobito danas kada mnogi od nas mogu uživati u obilju materijalnih stvari. Molitvom prije jela podsjećamo sami sebe i svoju djecu da sve što imamo dolazi iz Božje ruke. Sve dobro što imamo dolazi od Boga te upravo zbog toga prije jela zahvaljujemo Gospodinu na njegovim darovima priznajući da u svemu ovisimo o njemu i moleći ga da blagoslovi nas i hranu koju ćemo blagovati.
Nakon jela također bismo Gospodinu trebali zahvaliti na onome što smo primili.

Molitva prije jela

Blagoslovi, Bože, nas i ove darove koje ćemo po tvojoj darežljivosti blagovati.

Po Isusu Kristu Gospodinu našem. Amen

 

10. MOLITVA ANĐELU ČUVARU

Jednako kao što su sklona pobožnosti prema Djevici Mariji, djeca također vrlo rano primaju vjeru u svog anđela čuvara. Upravo nas to rano usvojeno vjerovanje u anđela čuvara u kasnijoj dobi može zaštititi od skepticizma. Kako djeca odrastaju potaknite ih da ovu molitvu upotpune svojom osobnom molitvom upućenom anđelu čuvaru. 

Svatko od nas ima svoga anđela čuvara koji nas štiti u tjelesnom i duhovnom smislu. Ovo je jedna od prvih molitava koju malena djeca nauče moleći zaštitu svoga anđela čuvara.
 
Molitva anđelu čuvaru

Anđele čuvaru mili
svojom snagom me zakrili.
Prema Božjem obećanju
čuvaj mene noću, danju.
Osobito pak me brani
da mi dušu grijeh ne rani.
A kad s ovog svijeta pođem
sretno da u nebo dođem,
da se ondje s Tobom mogu
vijekom klanjat dragom Bogu.

 

11. APOSTOLSKO VJEROVANJE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,

Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista,

Sina njegova jedinoga,

Gospodina našega,

koji je začet po Duhu Svetom,

rođen od Marije Djevice,

mučen pod Poncijem Pilatom,

raspet, umro i pokopan;

sašao nad pakao,

treći dan uskrsnuo od mrtvih;

uzašao na nebesa,

sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;

odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga,

svetu Crkvu katoličku,

općinstvo svetih,

oproštenje grijeha,

uskrsnuće tijela

i život vječni.

Amen.

 

12. NICEJSKO-CARIGRADSKO VJEROVANJE

Vjerujem u jednoga Boga,

Oca svemogućega,

Stvoritelja neba i zemlje,

svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednoga Gospodina Isusa Krista,

jedinorođenoga Sina Božjega.

Rođenog od Oca prije svih vjekova.

Boga od Boga, svjetlo od svjetla,

pravoga Boga od pravoga Boga.

Rođena, ne stvorena,

istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno.

Koji je radi nas ljudi

i radi našega spasenja sišao s nebesa.

I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice:

i postao čovjekom.

Raspet također za nas:

pod Poncijem Pilatom

mučen i pokopan.

I uskrsnuo treći dan, po Svetom pismu.

I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu.

I opet će doći u slavi

suditi žive i mrtve,

i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga,

Gospodina i životvorca;

koji izlazi od Oca i Sina.

Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi;

koji je govorio po prorocima.

I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu.

Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.

I iščekujem uskrsnuće mrtvih.

I život budućega vijeka.

Amen.

Najave