Župna vijeća Župe Presvetog Srca Isusova

Župna vijeća Župe Presvetog Srca Isusova

Župno pastoralno vijeće

  1. Štefanija Žumbar Prosenjak
  2. Višnja Biočić
  3. Dolores Jenkel
  4. Damir Gušić
  5. Siniša Novak, orguljaš
  6. Đeni Vojić, vjeroučiteljica
  7. Jaga Katić, katehistica
  8. Adriana Licul, katehistica

Župno ekonomsko vijeće

  1. Siniša Novak
  2. Zdenka Milevoj

Župno Pastoralno i Ekonomsko vijeće

Uloga župnih Pastoralnih i Ekonomskih vijeća je savjetodavna. Župnik članove izabire sam ili organizira biranje predloženih  kandidata unutar župske zajednice. Članovi nekih službi sami po sebi, automatizmom – ako prihvate poziv – postaju članovi Vijeća. To su orguljaš, vjeroučitelj, župni kateheta. Članove potvrđuje župnik i šalje odabir  na uvid Biskupu.

Samo se po sebi pretpostavlja da se članovi biraju iz vjerskih, Crkvi odanih, redovitih i praktičnih obitelji. Župno pastoralno vijeće ne može donositi samostalne odluke mimo župnika, ne može nikoga ni postavljati niti smjenjivati, ne može preglasavati ili nadglasavati župnika. Župnikova je uvijek zadnja i odlučujuća. To nije demokracija svjetovnog stila. Župno pastoralno vijeće pomaže župniku da on može donijeti što ispravniju odluku za važna pitanja što se tiče djelovanja župe, ali mu ništa ne može nametnuti niti ga može ucjenjivati.

Članom se prestaje biti ako netko neopravdano uzastopce izostaje s najavljenih sastanaka. Sastanci mogu biti jedanput, dvaput ili više puta godišnje. Ujedno, članom Vijeća prestaje biti osoba koja više ne želi vršiti tu službu, ako nekoga sprečava ozbiljna bolest, neki ozbiljni problem u obitelji  ili pak samom smrću člana. Također, ako župnik smatra da ne udovoljava onom što on, župnik, od tog člana očekuje. Mandat jednog saziva Vijeće traje pet godina. Novi župnik ima pravo sebi izabrati nove suradnike, a time i novo Župno pastoralo vijeće.

Najave