Župa sv. Lovre – Sveti Lovreč Labinski

Župa sv. Lovre – Sveti Lovreč Labinski

Povijest župe

Područje župe naseljeno je od ranog brončanog do zrelog željeznoga doba (gradina na brdu Gradac – Turan). I drugdje u župi očuvane su gradine. Prvokršćanske zajednice ovdje su mogle postojati u doba kasne antike jer su zabilježene i na zapadnoj strani Raškog zaljeva (uvala Blaž). U Istarskom razvodu Sveti Lovreč Labinski spominje se kao Sveti Lovrenac. Područje je do 1632. g. bilo dio župe Labin. Tada je odlukom pulskog biskupa Julija II. Saracena nastala župa Sveti Lovreč Labinski odvajanjem od Labina. U župi su djelovale bratovštine Navještenja Blažene Djevice Marije, Presvetog sakramenta i svetoga Antuna opata. U župi se od 1968. do 2005. g. djelovale redovnice iz Zajednice župnih sestara.

Župna kuća nalazi se u Diminićima. Župni arhiv potječe iz 1810. (knjige) i 1658. (spisi). U župi je jedno groblje, oko župne crkve.

Crkva Svetog Lovre mučenika

Nalazi se ispod naselja Diminići. Spominje ju Istarski razvod. Izgrađena je 1606. i posvećena 1607. g. po pulskom biskupu Klaudiju Sozomenu. Crkvu datiraju dva natpisa na pročelju na latinskom jeziku iz 1663.g. Obnovljena je 1985. Na pročelju ima preslicu s dvama oknima i dvama zvonima. To je jednobrodno zdanje sa sakristijom i jednim oltarom. Oltar je mramorni, ima svetohranište i palu s prikazom Blažene Djevice Marije s Djetićem, svetim Lovrom i svetim Franjom Asiškim. U nišama su smješteni drveni kip svetog Nikole i gipsani kip svetog Josipa. Mramorni oltar klesarski je rad iz 17 st., a nabavljen je i prenijet iz Dubašnice na otoku Krku, okrenut je prema puku te ima ambon. U crkvi se još nalaze drvena krstionica, te škropionica iz 1663. Pjevalište je smješteno iznad ulaza u crkvu.

Knjige iz kojih je preuzet sadržaj :

1. Ivan Milotić, Crkva u Istri – povijesna i kulturna baština, Pazin – Poreč: Porečka i Pulska biskupija, 2010.

2. Marijan Milevoj – Eduard Strenja, Od crkve do crkve – Da chiesa a chiesa – From church to church, Labin, Knjižara i antikvarijat “Matthias Flacius Illyricus”, 1994.

3. Grah – Baldaš – Bartolić – Jelenić – Poropat, Crkva u Istri, IV. dopunjeno izdanje, Poreč – Pazin Povijest župe Područje župe naseljeno je od ranog brončanog do zrelog željeznoga doba (gradina na brdu Gradac – Turan). I drugdje u župi očuvane su gradine. Prvokršćanske zajednice ovdje su mogle postojati u doba kasne antike jer su zabilježene i na zapadnoj strani Raškog zaljeva (uvala Blaž). U Istarskom razvodu Sveti Lovreč Labinski spominje se kao Sveti Lovrenac. Područje je do 1632. g. bilo dio župe Labin. Tada je odlukom pulskog biskupa Julija II. Saracena nastala župa Sveti Lovreč Labinski odvajanjem od Labina. U župi su djelovale bratovštine Navještenja Blažene Djevice Marije, Presvetog sakramenta i svetoga Antuna opata. U župi se od 1968. do 2005. g. djelovale redovnice iz Zajednice župnih sestara. Župna kuća nalazi se u Diminićima. Župni arhiv potječe iz 1810. (knjige) i 1658. (spisi). U župi je jedno groblje, oko župne crkve. Crkva Svetog Lovre muče

Crtice o župi

Naziv: Župa sv. Lovre, mučenika

Župni zaštitnici: sv. Lovro

Naselja župe: Diminići, Kobaići, Letiši, Spanjoli, Vlakovo, Gopčići, Kršančevo selo, Staniševo , Sorići, Perčići, Županeti,( Ubitanti)  nisam našla na googlmapu a to stvarno piše u knjizi, Skarpoči, Burjaki, Trgetari, Ivanošići, Trget, Stanje, Lončari, Dobrani, Macarini, Spari, Bortulići, Mikulezići, Kumini, Vlaska, Reburići, Rovinježi, Polje, Viškovići, Brovinje , Koromačno, Dušice, Brestovica, Knapići

Stanovnika: 320, katolika 302

Župna kuća: Diminići 2, 52222 Koromačno

Kontakt: 091 788 1094

Župnik: vlč. Blaž Bošnjaković

Vlč. Blaž Bošnjaković
Vlč. Blaž Bošnjaković

Najave