Sakralni objekti

Sakralni objekti

Crkva Svetog Nikole biskupa

Crkva sv. Nikole biskupa na Katurama spada među najstarije crkve na Labinštini. Izgrađena je u XI. stoljeću, a obnovljena  je 1997. godine i nalazi se na privatnom posjedu.

Do danas je očuvala izvorni izgled male monumentalne crkve sazdane od kamena i prekrivene kamenim škriljama što ju čini vrlo zanimljivom.

U cijeloj Istri to je jedini primjerak jednobrodne romaničke crkve s upisanom apsidom i bačvastim svodom. Na pročelju se nalazi preslica s jednim oknom, ali bez zvona.

Crkva je upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, pa je kao takva pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture i spada u zaštićenu kulturnu baštinu. Smatra se jednim od najstarijih i najreprezentativnijih sakralnih zdanja na Labinštini.

Knjige iz kojih je preuzet sadržaj :

1. Ivan Milotić, Crkva u Istri – povijesna i kulturna baština, Pazin – Poreč: Porečka i Pulska biskupija, 2010.

2. Marijan Milevoj – Eduard Strenja, Od crkve do crkve – Da chiesa a chiesa – From church to church, Labin, Knjižara i antikvarijat “Matthias Flacius Illyricus”, 1994.

3. Grah – Baldaš – Bartolić – Jelenić – Poropat, Crkva u Istri, IV. dopunjeno izdanje, Poreč – Pazin

Najave