Skriveni biser

Skriveni biser

Bogati sultan svakog je jutra primao svoje podanike koji su mu nosili razne darove. Među ostalima, neizostavno je stizao neki siromašan čovjek koji je gospodaru nudio lijepu jabuku. Zatim bi se bez riječi povukao. Sultan, navikao na mnogo vrednije darove, prihvaćao je jabuke s izrazitim negodovanjem, pa bi sa svojim dvoranima počeo izrugivati siromaha koji se udaljavao. Jabuku bi nemarno bacio u košaru, koja se svakog dana sve više punila jabukama. Jednog dana kućni ljubimac, majmun, uzme jednu od bačenih jabuka, zagrize duboko i jabuku iznenada baci pred noge sultanu. Ovaj začuđen opazi u srčiki jabuke prekrasni biser. Dadne odmah rastvoriti ostale jabuke i u svakoj nađe po jedan dragi kamen. Zadivljen dočeka drugog dana siromašnog čovjeka i upita:

– Zašto si mi dao toliko bogatstvo, a sam si velik siromah?

– Nosio sam ti ove darove, gospodaru, da bi ti shvatio kako ti život svakog jutra nosi izvanredne mogućnosti da se obogatiš. Ti nisi mario za to i odbacivao si darove, jer od prevelikog bogatstva ne otkrivaš prave vrijednosti. Ovaj dar je novi dan koji upravo počinje.

Ljudevit Anton Maračić

Najave