Preporuke i upute u svezi koronavirusa

Preporuke i upute u svezi koronavirusa

Porečka i Pulska biskupija, za sada dok se drugačije ne odredi, daje slijedeće upute i preporuke kako vjernicima tako i svećenicima:

1. Preporuke u svezi sudjelovanja na vjerskim slavljima

 • neka se pridržavaju preporuka i općih mjera zaštite od respiratornih zaraznih bolesti,
 • neka se suzdržavaju od dolaska na vjerska slavlja i okupljanja u slučaju bolesti i pojave simptoma infekcije dišnih putova,
 • neka izbjegavaju odlazak na vjerska okupljanja i vjerska slavlja osobe koje su bile u područjima zahvaćenim širenjem zaraze ili su bile u doticaju s osobama koje   su oboljele od koronavirusa,
 • neka izbjegavaju odlazak na vjerska slavlja i druga vjerska okupljanja, posebice onih koja uključuju veći broj prisutnih, starije životne dobi i osobe s kroničnim bolestima.

2. Upute prilikom liturgijskih slavlja

 • neophodno je održavati udaljenost između svih sudionika od najmanje dva metra prilikom ulaska i izlaska iz crkvenih objekata te unutar same crkve, neovisno o tome sjedi li se u klupama, stoji ili čeka u redu za podjelu svete pričesti,
 • za članove zajedničkog kućanstva nije potrebna udaljenost od dva metra jedno od drugih,
 • neka se u škropionicama na ulazima i na drugim mjestima u crkvama i kapelama, zasada, ne čuva i ne ulijeva blagoslovljena voda; neka te posude ostanu prazne. Stoga će vjernici pri ulasku i izlasku iz crkve pokleknuti ili se duboko nakloniti znamenujući se znakom križa bez blagoslovljene vode,
 • neka se kao gesta pružanja mira u slavlju Euharistije ili u službama Božje riječi ne koristi uobičajena gesta rukovanja,
 • neka se vjernici pričešćuju primanjem svete hostije na dlan jedne ruke, kako bi drugom rukom hostiju prinijeli svojim ustima, a djeci neka se ne stavlja križić tijekom pričesti.

3. Druge upute i preporuke

 • za ispovijed se preporuča prostor (crkva ili sakristija ili dvorana) gdje je moguće ostvariti potrebno fizičko distanciranje,
 • sakramenti vjenčanja, krštenja i drugo odvija se na način da bude prisutno najviše 10 osoba ukoliko se radi o manjem prostoru ili više osoba s prethodno navedenim razmakom od najmanje 2 metra između osoba. Svećenik, kumovi i ostale osobe koje neminovno dolaze u bliži kontakt preporuča se da nose maske, dok se fizički kontakt posebno s malim djetetom od strane osoba koje nisu roditelji izbjegavaju. Obredne geste koje pretpostavljaju nužnost dodira potrebno je svesti na njmanju moguću mjeru. Malo dijete ne nosi masku zbog opasnosti od gušenja,
 • krizme koje su predviđene za mjesec svibanj odgađaju se do daljnjeg,
 • župna kateheza i druge župne aktivnosti za djecu u organizaciji župe se do daljnjega odgađaju,
 • pjevanje pjevačkoga zbora i zajednice do daljnjega se izostavlja,
 • neka se redovito i često provjetravaju crkve i druga molitvena mjesta,
 • neka se primjenjuju mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja vjerskih prostora,
 • neka se osiguraju punktovi s dezinficijenskim sredstvima za ruke u prostorima gdje se vjernici okupljaju,
 • neka se vrata crkve drže otvorenima da ih vjernici ne moraju dodirivati pri ulasku/izlasku iz crkve.

Ove preporuke stupaju na snagu od subote, 2. svibnja 2020., te vrijede do opoziva ili do drugačije odluke. Stupanjem na snagu ovih preporuka i uputa opozivaju se ranije odredbe izdane od HBK 19. ožujka 2020. u vezi s opašnošću od zaraze koronavirusom.

Zazivamo na sve zagovor Majke Božje Marije, Zdravlja bolesnih, i blaženog Miroslava Bulešića.

msgr. Dražen Kutleša, biskup

 

Najave