Misijski prvopričesnički dar u Labinu Donjem

Misijski prvopričesnički dar u Labinu Donjem

Vjeroučenici koji su se pripremali za primanje sakramenta Prve Pričesti u župi Gospe Fatimske i župi Srca Isusova iz Labina su na početku župnih kateheza dobili misijske kutijice. Čitavo vrijeme marljivo su u njih ubacivali svoje novčiće pa su na dan Prve pričesti, 30. svibnja i 6. lipnja, svoj dar donijeli pred Isusa. Sakupili su 1.460,00 kn koje su uplaćene na žiro-račun Papinskih misijskih djela Hrvatske za potrebe siromašne djece i misionara u svijetu. (LB)

Najave