Komentar dnevnih čitanja, 23. ožujka 2020.

Komentar dnevnih čitanja, 23. ožujka 2020.

Današnje Evanđelje upućuje nas na vjeru. Vjera je Božji dar. Ulivena milost. Alat kojim se sve postiže. Reći će Isus da se vjerom brda premještaju.

Kad je dakle vjera tako važna postavljamo si pitanje: Što nam je činiti?

Prije svega zastati. Postavit si osnovno pitanja. Tko sam ja uopće?

Već to prirodno, razumsko pitanje vodi nas jednom velikom otkriću. Ja sam biće, tako divno stvoreno, čudesno biće. Neusporediva su sva druga bića sa čovjekom. Ja sam sebi darovan. Sveti Toma Akvinski veli da milost predpostavlja narav. Naravnim putem otkrivamo veličinu vlastite osobe. Imamo potrebu za zahvaliti. Kome? Tko je taj veći od čovjeka?

Eto dragi prijatelji jednog od puteva na kojima se vjera rađa. Onim dakle što nam je kao ljudima već darovano mi otkrivamo Stvoritelja. On je tako blizak svome stvorenju. Ovaj put divljenja postaje put zahvale. Već tim naravnim putem otkrivaju nam se čudesa. Čudo naše osobe i čudesnost Stvoritelja.

Lijepo je što postojiš!

Vlč. Jeronim Jokić

Najave