Komentar čitanja – Treći uskrsni četvrtak, 30. travnja 2020.

Komentar čitanja – Treći uskrsni četvrtak, 30. travnja 2020.

Isus i Otac nebeski su tako povezani da nitko ne može doći k Isusu, postati Isusov učenik, ako prezire Boga Oca, ako “preskače” Oca, ako zanemaruje Oca… ako se hoće “družiti” samo s Isusom. “Nitko ne može doći k meni, ako ga ne povuče Otac moj koji me posla;”- kaže Isus – a rezultat je Očevog “povlačenja” da će toga čovjeka Isus uskrisiti.

K Isusu dolaze oni koji su se dali poučiti od Oca, a Isus će im zauzvrat otkriti tko je taj koji ih je pozvao, poučavao… otkrit će im Boga. Do tog “otkrića” dolazi se tako da se jede kruh koji je s neba sišao, a taj je Isus, to je tijelo njegovo. Tko ga jede, živjet će u vijeke.

Židovi poznaju kruh koji je “padao s neba” – manu – ali taj je kruh bio za ovozemaljsko preživljavanje i svi koji su ga jeli pomrli su, nisu zavrijedili “život vječni”.

Dragi vjerniče, za kojim ti kruhom žudiš? Zašto ideš na misu – da budeš zdrav? – da ti dobro idu poslovi? – da te slušaju ukućani? – da sloviš kao pametan, pobožan…? Sve ti je to za ovozemaljsku sreću, a ne za život vječni.

Vlč. Blaž Bošnjaković

Najave