Komentar čitanja, 31. ožujka 2020.

Komentar čitanja, 31. ožujka 2020.

Draga braćo i sestre, ova korizma koju živimo, kao našu pripremu za Uskrs, posebna je i puna milosti za svakoga od nas, ako otvorimo svoje srce Bogu. Bog je uvijek prisutan u našem životu ali u ovo vrijeme kušnje, na poseban način…

U knjizi Brojeva, čitamo danas o pobuni Izraelaca u pustinji. Stavimo taj događaj u širi kontekst… Bog dolazi spasiti svoj narod iz Egipatskog ropstva, Bog ih vodi kroz opasno područje pustinje u kojoj se ne može preživjeti bez njegove zaštite. Daje im ma’nu za jelo, brine se za njih, a oni postaju nestrpljivi.

Bune se protiv Boga i njegovog sluge Mojsija, nezadovoljni mrmljaju, prigovaraju Bogu govoreći da im je svega dosta, te da im je u Egiptu bilo bolje…

Što Bog čini ? Prepušta ih samima sebi, povlači dio od svoje zaštite. Dozvoljava da ih napadaju otrovne zmije… Možemo se pitati, braćo i sestre, pa gdje su bile prije te zmije? Pa i prije su bile u pustinji i često su ujedale ljude ako bi imale priliku ali ne Izraelce, jer ih je Bog štitio. Bog je dopustio da ih sada ujedaju. 

Bog je dozvolio da ih taj strah, nedaća probudi, dovede do razmišljanja, da ih vrati razumu i povjerenju u Njega. Nije Bog odmah uklonio zmije, nego je posredno od Izraelaca zahtijevao vjeru, povjerenje, tko s vjerom pogleda na mjedenu zmiju koju je načinio Mojsije, bit će izliječen, tko ne, umrijet će.

Taj stup, na kojem je bila mjedena zmija je nagovještaj križa Isusa Krista i vjere u Njega! Ova situacija je vrlo slična našoj sadašnjoj. Tko god bude vjerovao, približio se Isusu u ovoj kušnji i prihvatio ga s vjerom  – bit će spašen!

U Evanđelju Isus raspravlja s tvrdoglavim Izraelcima, farizejima i govori im koja je razlika između njih i njega. “Vi ste odozdol ja sam odozgor, vi ste sa zemlje, ja sam sa neba…” Koje li istine! Vidimo to, razmišljajući o sebi, drugima… kako smo zemljani? Stoga, Isus kaže: ako ne prihvatite da “Ja Jesam”, propast ćete u svojim grijesima. Ono što me kod Isusa oduševljava jest kad kaže:” Ja uvijek činim što je Bogu – Ocu po volji…”.                                                                

Učimo se u ova teška vremena otkrivati i činiti samo ono što je Bogu po volji! Gospodine, daj da i ja sve činim što je po tvojoj volji!!!

Bog vas blagoslovio i uklonio svaki strah od vas!   

Vlč. Mirko Vukšić

Najave