Jesenska inicijativa 40 dana za život

Jesenska inicijativa 40 dana za život

Sa dozom zahvalnosti u srcu, danas vas želim upoznati sa plodovima bdijenja ispred bolnica i Domova zdravlja diljem lijepe naše.

Naime, to nam je vrijeme posebno nagrađeno spoznajom da je spašeno osmero dječjih srdašca.

Broj spašene djece od početka kampanje u Hrvatskoj, 2014. godine do sada je više od 150.

Koliko li je to već školskih razreda više… Bogatstvo u svakom pogledu.

Iako nismo prisutni javno, mi i dalje molimo za malene i blagoslivljamo svaku majku.

U svijetu je tako spašeno 505 života, 3 izvršitelja pobačaja su postali proliferi, a 2 klinike koje su radile pobačaj zatvorene su.

Podsjetnik na našu kampanju u našemu gradu u slici i tonskom zapisu na radio Labinu u vjerskoj emisiji od 12. studenog ove godine.

Najave