8. dan Devetnice Sv. Franji

8. dan Devetnice Sv. Franji

Pretposljednji dan Devetnice je predvodio vlč. Stipan Mišura, župnik Rapca. Budući da se spominjemo Anđela čuvara, njegova je propovijed započela: „Učimo djecu molitvi „Anđele čuvaru mili“ a mi odrasli mislimo kako je to samo dječja molitva. Ali anđeli čuvari su pokraj nas, oni nas čuvaju. Bog je dao anđela i Mojsiju koji ga je vodio 40 god. do Obećane zemlje. I Tobija ima svog anđela čuvara. U Novom Zavjetu Isus mnogo puta spominje anđele čuvare a u Knjizi Otkrivenja nema stranice na kojoj se ne spominje anđeo. Mi prelazimo preko toga kao da ih nema. To smo mi ljudi. Očitu stvar zanemarimo. Ali nije samo prema anđelima čuvarima, takav je čovjek i prema čovjeku. Kad mu treba onda daj pomozi, kad mu ne treba što dalje od mene. Isto takvi  smo i prema Bogu – sjetimo ga se kad smo u teškim problemima. To je današnji čovjek koji je pun sebe, svoje oholosti, umišljenosti jer misli da mu nitko ne treba pa ni Bog. Danas je liberalizam jedno od zla.“

Osvrnuvši se na evanđelje predvoditelj slavlja nastavlja: „Treba biti kao malo dijete, bezazleno, prihvaćati Boga i čovjeka, prihvaćati okolinu, ono nema egoizma u sebi, dijete lako to prihvati. Nije problem vjera kod djeteta nego je kod nas odraslih koji smo izbacili Sveto i svakoga samo da bi sebe istakli. Zato ne prihvaćamo ni anđele čuvare i ne molimo im se. Zašto tražimo od djece ono što sami ne vršimo? Zato su ovi blagdani da korigiramo svoje stavove, da budemo svjesni da nam je Bog najbitniji ali isto tako da nam je dao pomoćnike jer mi sami ne možemo kročiti ovim svijetom do Kraljevstva Nebeskog bez njihove pomoći. Neka nam Bog udijeli poniznost djeteta jer samo tako ćemo doći u Kraljevstvo Nebesko.“

Vlč. Blaž Bošnjaković je nakon svete Pričesti iznio razmatranje o sabranosti u molitvi na primjeru Sv. Franje. (LB)

Najave