6. dan Devetnice Sv. Franji

6. dan Devetnice Sv. Franji

U ponedjeljak se nastavilo sa šestim danom Devetnice Sv. Franji. Budući da je bio spomendan Sv. Jeronima, vlč. Blaž Bošnjaković se u propovijedi osvrnuo na lik toga svetca koji je bio nagle naravi ali u svom obraćenju šalje i nama poruku da se znamo kajati. Trudio se vjerodostojno prevoditi Sveto Pismo pa je i nama poručio da se držimo standarda i da se damo poučiti. Meditacija današnjeg dana je bila usmjerena na unutarnje gledanje u svoju nutrinu – Zagledajmo se u nebo! Zagledaj se vjerniče u nutrinu, prisutnost Krista u svojoj nutrini jer ona obuzima tvoju osobnost. Sv. Franjo se znao ugledati u svoju nutrinu, odbacuje sve vanjsko i upire pogled u nebo. Upitaj se vjerniče: „Tko sam ja i kakva je moja nutrina?“ Izgubi se u Bogu da bi se našao u Nebu!

Najave