Zahvala Caritasu Labin

Zahvala Caritasu Labin

Zahvaljujem Caritasu Labinskih župa i ljudima koji su mi na poziv Caritasa pomogli. Oni ne žele da spominjem imena pa ću općenito zahvaliti a oni će se već prepoznati kao i drugi koji su upoznati s mojom situacijom. Nek im Gospodin da plaću u nebu.

Tako sam iskusila da Caritas nije samo ustanova gdje ću doći samo po hranu, odjeću i novac kad mi usfale, već da pomoć dolazi i u duhovnom obliku ako se preobratim i počnem vjerovati u Isusa Krista. On je taj koji pokazuje pravi put i tako pomaže i kad počnemo vjerovati onda primamo Božju pomoć kroz sakramente: ispovijed, pričest… kroz molitvu, a i bratsku uslugu.

Pomoć sam primila od članova Caritasa koji su me vozili u bolnicu u Rijeku u najkritičnije vrijeme, u doba zabrane izlaska iz mjesta Labina zbog pandemije corona virusa. Nisu se dvoumili, nego su hrabro, riskirajući svoj život i svoje zdravlje, vozili me, jer je tako teška moja bolest i traži hitnoću. Naravno da sam preko doktorice osigurala propusnicu, ali je trebalo hrabrosti i požrtvovnosti za to djelo i zbog toga im upućujem javno jedno veliko hvala. Uspjeli smo višestruko: ja sam dobila potrebnu medicinsku pomoć i nitko od nas nije zaražen unatoč svoj opasnosti.                                                                                

                                                                                                                      Suzana Škopac

Najave