Prikazivanje filma “Rekli su nam da neće preživjeti”

Prikazivanje filma “Rekli su nam da neće preživjeti”

U petak, 29. listopada, u crkvi sv. Franje u Podlabinu prikazat će se film “Rekli su nam da neće preživjeti” s početkom u 17:30 h. Organizator promocije filma je Inicijativa “40 dana za život”.

Najave