Pobožnost Križnog puta

Pobožnost Križnog puta

Korizma je sveto vrijeme koje nas priprema kroz molitvu, pokoru, milostinju, post i djela ljubavi za Uskrs. Pobožnost koja se na osobit način moli u korizmi je Križni put. Po župama Labinskog dekanata redovita pobožnost Križnog puta je: četvrtkom u Rapcu i Raši u 17:30 h; petkom  u G. Labinu, Sv. Martinu i Sv. Nedelji u 17:30 h te u D. Labinu u 18:00 h.

U petak, 11. ožujka, u crkvi Sv. Franje u D. Labinu održan je Križni put za nerođene, a postaje Križnog puta su čitali i predvodili članovi labinske Inicijative “40 dana za život”.

Najave