Molitve za različite nakane

Molitve za različite nakane

MOLITVA ZA OSOBNU POSVETU SRCU ISUSOVU I SRCU MARIJINU

 

Vječni Oče, želim se u Duhu Svetom posvetiti i predati Isusovu i Marijinu Srcu, da bih tako mogao/mogla postati tvoje sve odanije i vjernije dijete.

Majko Marijo, ja (ime i prezime) se danas predajem tvome Bezgrešnom Srcu. Primi me pod svoju majčinsku zaštitu i vodi me k svome Sinu Isusu.

Gospodine Isuse, po Marijinu Bezgrešnom Srcu se posvećujem i izručujem Tvome Presvetom Srcu. Učini srce moje po Srcu svome, da bi Ti sve više živio u meni.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrešno Srce Marijino, s ovom posvetom i izručenjem želim vam uzvratiti ljubav koju ste mi iskazivali čitavim svojim zemaljskim životom, posebno na Kalvariji, i koju mi još i danas iskazujete. Ujedno obnavljam svoju krsnu posvetu Trojedinom Bogu: odričem se grijeha, zavodljivosti zla i Sotone; vjerujem sve što nam je Bog objavio i kako nas uči Katolička crkva.

Obećavam da ću vršiti Isusovu zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu i izvršavati Božje i crkvene zapovijedi te da ću se ravnati prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika. Time želim doprinijeti jedinstvu i rastu Crkve. Rado ću moliti svetu krunicu, osobno, u obitelji i u drugim zajednicama te pobožnošću Prvih petaka i Prvih subota dati zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe čitavog svijeta.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrešno Srce Marijino, pomozite mi da prihvaćam Evanđelje u svoje srce te ga živim u vjeri, ufanju i ljubavi. Tako će Isus Krist, po svome križu i uskrsnuću, za mene biti put, istina i život. Neka se hranim nebeskim Kruhom i živim od euharistijske žrtve, da bih tako mogao/mogla svladati svako zlo i uvijek izabrati život.

Pun/a povjerenja utječem se pod zaštitu vaših dragih Srdaca. Čuvajte me u svim opasnostima i na kraju ovog zemaljskog hodočašća sretno me dovedite u vječnu domovinu. 
Amen.
Presveto Srce Isusovo – molitva

Presveto srce Isusovo, izvore svakog dobra, ja ti se klanjam, vjerujem u Te, ufam se u te, ja te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga poniznim, strpljivim, čistim i da u svemu odgovara Tvojim željama. Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima. Udijeli mi zdravlje tijela, blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti.

Amen!

 

 

MOLITVA SVETE MALE TEREZIJE ZA SVEĆENIKE

O Isuse, vječni Veliki Svećeniče, sačuvaj svoje svećenike u svome Presvetom Srcu, gdje im nitko ne može nauditi.

Očuvaj neokaljanim njihove posvećene ruke, koje svakodnevno dodiruju Tvoje Sveto Tijelo.

Očuvaj čistima njihove usne, koje su crvene od Tvoje predragocjene Krvi.

Sačuvaj čisto od svega zemaljskoga njihovo srce, zapečaćeno uzvišenim znakom Tvoga slavnoga svećeništva.

Neka rastu u ljubavi i vjernosti prema Tebi i štiti ih od zaraze ovoga svijeta.

Snagom pretvorbe nad kruhom i vinom, daj im i snagu pretvorbe nad srcima.

Blagoslovi njihov rad bogatim plodovima i podari im krunu vječnoga života.

Amen.

 

MOLITVE GOSPI BRZE POMOĆI

NAŠA GOSPO BRZE POMOĆI, POHITI DA NAM POMOGNEŠ!

O Marijo, Majko Božja, Ti koja znaš za jade i nevolje ovoga svijeta, bdij bez prestanka nad nama i nad cijelom crkvom svoga Sina i budi nam uvijek našom Gospom brze pomoći. Pohiti da nam pomogneš u svim našim potrebama, posebno ……………, budi nam utočište za ovoga prolaznog života i isprosi nam život vječni, po zaslugama Isusa, Svoga Sina Gospodina i Otkupitelja našega. Amen.

MOLITVA ZA RAZORENE OBITELJI

Molimo Te, Gospo, s našom braćom po cijelom svijetu za razorene obitelji. Neka ih Bog pomiri u radosti prave ljubavi. Molimo Te za bračne drugove, koji su jedno drugo ponizili, povrijedili, ostavili. Neka ih Duh Sveti utješi i poveže.

MOLITVA OČEVA

Presveta Djevice, koja si svojim pristankom na sveti Božji plan zavrijedila da postaneš Majkom Otkupitelja, koji će izbrisati krivnju prvog ljudskog para, molim Te izmoli mi svjetla da što bolje upoznam zadaću koju mi je Bog namijenio. Nauči me, Bezgrešna Majko, da u svojoj životnoj družici poštujem, ljubim i štitim Tvoju sliku i da joj pomognem, da bude čestita majka naše djece. Ti koja si neslobljena stajala pod križem svoga Sina, izmoli i meni jakost, da u svim životnim poteškoćama izvršujem svoje očinske dužnosti srčano, velikodušno i radosno, uzdajuće se u Tvoju pomoć i blagoslov Tvoga Sina Isusa Krista, Gospodina i Otkupitelja našega. Amen.

MOLITVA MLADIH

Bezgrešna Djevice, Majko Brze pomoći, molimo Te, pomozi nam da sačuvamo neokaljanu mladost.
Izmoli nam živu vjeru i nepokolebivo ufanje, nauči nas pravoj i svetoj ljubavi prema Bogu i braći ljudima.
Vodi nas i brani da se što dostojnije spremimo za onu životnu zadaću, koju je Presveto Trojstvo namijenilo svakome od nas. Tebi, o Prečista, prikazujemo svoje radosti i tjeskobe, svoje borbe i pobjede, želje i nadanja. Primi ih, posveti i prikaži svome Sinu, Spasitelju našemu, za čitav svijet, napose za sve one, koji kao i mi žele sačuvati čistu i svetu mladost. Amen.

MOLITVA ZA MLADOMISNIKA

Ti mladomisnika, Majko, zaštiti,
posveti staze života mu sveg,
majčinski uvijek mu u pomoć hiti,
da diže visoko Isusov stijeg.

Vjera neslomiva nek’ njima vlada,
njezina svjetla nek’ gore mu vijek,
a pouzdanje sred boli i jada,
k Bogu nek’ upravlja žića mu tijek.

Božanskom ljubavlju prožmi mu biće
svega nek prosjeva ljubavi blist,
neka kroz cijelo se njegovo žiće
dušama otkriva sam ISUS KRIST!

MOLITVA NA PUTOVANJU

O Majko, ljubavlju svojom nas prati,
čuvaj i upravljaj na putu tom,
daj, da se svaki sav radostan vrati
s tog putovanja u svoj mili dom!

MOLITVA ONIH KOJI ŽELE SUDJELOVATI U AKCIJI: “SPASAVAJMO” 
(borba protiv pobačaja)

Presveta Djevice, koja si svijetu rodila Ž I V O T, molim Te pomozi mi da i ja uzmognem sudjelovati u spasavanju nevinih života.
Naša Gospo, Brze pomoći, pohiti da mi pomogneš, i svojom majčinskom ljubavi nadahni riječi kojima ću taknuti srca da se ohrabre i budu donosioci života, a ne smrti! Amen.

O Majko, hiti! Brzo pomozi!
Jer će nam ognjišta ostati pusta!
Ta znadeš Majko, kolika dječja
prije rođenja zanijeme usta…

O daj nam, Majko, daj pouzdanja,
da nas Božji blagoslov rosi,
i uvjerenja da dijete svako
sa sobom sreću i utjehu nosi.

Učini da majke junakinje budu,
sposobne ljubiti, praštati, mrijeti,
a očevi zaštita, obrana jaka
od svakog zla, što obitelji prijeti.

O Majko, hiti! Brzo pomozi!
Ljubavi daj nam čiste i svete!
Neka nam domovi svetišta budu
u njima da opet – po Tebi Majko,
Tvoje Božansko zavlada Dijete!

GOSPI OD BRZE POMOĆI

Gospo od Brze nam pomoći,
gledaj jadnike, koje obavija noć.
Vjeruju u Te, o Majko i Djevo,
u Tvoga majčinstva čudesnu moć.
MAJKO, MAJKO POMOZI SAD,
MOLI TE SELO I MOLI TE GRAD!

Sa pouzdanjem nas do Tebe evo,
nosi nam boli i nevolje sve.
Tješi nas, jačaj, o Majko i Djevo,
sve nas posvećuj kroz godine zle.
MAJKO, MAJKO POMOZI SAD,
MOLI TE SELO I MOLI TE GRAD!

Kristovoj Crkvi na obranu stani,
zaštita budi nam u svakom zlu.
Svetoga Oca i biskupe brani,
svećenstvo čuvaj na nemirnom tlu!
MAJKO, MAJKO POMOZI SAD,
MOLI TE SELO I MOLI TE GRAD!

Kada se posljednja približi tama,
pružit ćeš ruku i pomoć nam dati,
ostat ćeš vječno o Majčice, s nama,
Tvoja će pomoć nam zauvijek sjat.
MAJKO, MAJKO POMOZI SAD,
MOLI TE SELO I MOLI TE GRAD!

Majko, posveti obitelji naše,
daj da ih prožima ljubavi duh,
neka se grijeha vijek svakoga plaše,
a sina Tvoga nek’ jača ih Kruh.
MAJKO, MAJKO POMOZI SAD,
MOLI TE SELO I MOLI TE GRAD!

Mladež nam sačuvaj nevinu, čistu,
ne daj, da skrši je bezvjerja dah,
vodi je milosnim stazama Kristu,
od nje udalji kukavstvo i strah.
MAJKO, MAJKO POMOZI SAD,
MOLI TE SELO I MOLI TE GRAD!

Gospo od Brze nam pomoći, evo:
želimo izreći hvalu Ti sad,
što pomoć pružaš, O Majko i Djevo,
i blažiš srdaca tugu i jad.
MAJKO, MAJKO POMOZI SAD,
MOLI TE SELO I MOLI TE GRAD!

 

LITANIJE GOSPI OD BRZE POMOĆI

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.
Sveta Marijo, moli za nas!
Majko Sina Božjega, moli za nas!

Naš Gospo Brze pomoći, moli za nas!
Zagovornice sviju, koji Te s pouzdanjem zazivaju, moli za nas!
Da nam vjera bude živa i prosvijetljena, moli za nas!
Da nam ufanje postane nepokolebivo, moli za nas!
Da nam se ljubav usavrši, moli za nas!
Da vjerno vršimo Božje zapovijedi, moli za nas!
Da ustrajemo u dobrim djelima, moli za nas!
Da se opiremo pobunama zle volje, moli za nas!
Da ne podlegnemo napastima, moli za nas!
Da se uspješno borimo protiv grijeha, moli za nas!
Da zadobijemo milost skrušenog pokajanja, moli za nas!
Pomoćnice u svim duhovnim i vremenitim potrebama, moli za nas!
Pomoćnice onima, koji se žele vratiti na put spasenja, moli za nas!
Pomoćnice onima, koji teže za svetim svećeničkim i redovničkim životom, moli za nas!
Pomoćnice propovjednicima Evanđelja, moli za nas!
Pomoćnice radnicima u vinogradu Gospodnjem, moli za nas!
Pomoćnice borcima za vjeru, moli za nas!
Pomoćnice u rasvjetljavanju nevjernika, moli za nas!
Pomoćnice u obraćenju krivovjeraca, moli za nas!
Pomoćnice Svetoga Oca, biskupa i svećenika, moli za nas!
Uzore kršćanskih majki, moli za nas!
Svjetlo kršćanskim očevima, moli za nas!
Zaštitnice mladeži, moli za nas!
Radosti čestitih obitelji, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Snago klonulih i malodušnih, moli za nas!
Savjetnice u svakoj nevolji, moli za nas!
Obrano od zaraznih bolesti i pošasti, moli za nas!
Obrano od požara, moli za nas!
Obrano od groma i oluje, moli za nas!
Obrano od poplave, moli za nas!
Obrano putnika, moli za nas!
Obano u času smrti, moli za nas!
Osloboditeljice duša u čistilištu, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!
Moli za nas, Gospo Brze pomoći!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

POMOLIMO SE.
Svemogući, vječni Bože, koji vidiš da smo okruženi tolikim opasnostima i bijedom, dopusti u svojoj beskrajnoj dobroti da nas Bezgrešna Djevica Marija, Majka Tvojega Božanskog Sina, obrani od zlog duha i štiti u svim protivnostima, da nas brzom pomoći oslobodi od svakog zla duše i tijela i sigurno vodi u nebesko kraljevstvo, po zaslugama Gospodina našeg Isusa Krista, Sina Tvoga. Amen.
 

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ BISTRIČKOJ

MAJKO BOŽJA BISTRIČKA

Ti si u svojoj majčinoj dobroti odabrala
u našem Hrvatskom zagorju mjesto koje se po Tebi zove
Marija Bistrica.

Tu se časti Tvoj čudotvorni lik.Tu je Tvoje Svetište
u kojem svoju djecu obasipaš svojim milostima.

Tu liječiš duhovne i tjelesne rane zemaljskih patnika
i ispunjaš želje onih
koji se pouzdano k tebi utječu.

Ti poznaješ sve moje duševne i tjelesne potrebe.
K tebi kao Božjoj i svojoj Majci odlučio sam doći,
da Ti otvorim svoje srce i izrazim svoje želje.

Ti me Isusova i moja Majko, koja u svojoj dobroti
nikada nikoga nisi od sebe odbila, milostivo saslušaj i usliši. Amen.

 

LITANIJE MAJKE BOŽJE BISTRIČKE

Hvalimo te, o Majko Božja
jer si sveta i velika,
jer si divna i ponizna.

Majko Božja Bistrička, moli za nas!

Hvalimo te Majko Božja,
jer si velika koliko si ponizna,
pa dijeliš svoje milosti
u dolini bistričkoj
pred malim crnim
skromnim kipom svojim.
O, Kraljice najljepša
o, Vladarice premudra
o, Majčice najdraža!
Neka ti je slava sada i dovijeka,
jer si čista i nevina
i tvoje su želje bjelije od ljiljana
i ti si od stvorenja jedina
bez ljage grijeha začeta.

Ti si Kraljica anđela,
Ti si Kraljica proroka,
Ti si Kraljica kršćana!

Ti kraljuješ nad svim narodima
i u njima je slava tvoja dovijeka.

Ti kraljuješ nad nama
i u tvojoj kruni zvjezdanoj
gori srce hrvatsko,
u kojem će slava tvoja živjeti
od koljena do koljena,
od vjekova do vjekova.

Jer ti si, Majko, ponizna,
u dolini bistrice
izabrala prijestolje.

I ti iz te doline
kraljuješ nad brdima.

I ti iz te doline
kraljuješ nad srcima.

I ti iz te doline svu grliš domovinu,
grliš je srdačno
sjajem svoje ljubavi.

O Kraljice hrvatska,
o, Majčice ponizna
o, Marijo Bistrička!

Ti nas nećeš ostaviti
jer je tvoje žezlo
od nebeskog zlata skovano,
jer je tvoja kruna
građena od ljubavi.

Stoga nek ti je slava, Marijo!
Stoga nek ti je slava, Majko Božja Bistrička!

Nek ti je slava u vremenu i u vječnosti!
Nek ti je slava u vjeri, u ufanju i u ljubavi!

R. Moli za nas Sveta Bogorodice
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Pomogao nas, molimo Gospodine,
časni zagovor blažene Marije vazda Djevice,
da uživamo u Tvome miru.

Po Kristu Gospodinu našemu.

O. Amen.

 

MOLITVA SVETOM MIHAELU

Sveti Mihaele Arkanđele,

brani nas u boju;
Proti pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaklon!
Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo:
I ti, vojvodo vojske nebeske
Sotonu i druge zle duhove,
koji svijetom obilaze na propast duša,
božanskom jakošću u pakao strovali!
Amen.

 

MOLITVE SVETOG FRANJE ASIŠKOG

Molitva pred raspetim

Svevišnji, dični Bože,
rasvijetli tmine moga srca.
Daj mi pravu vjeru, čvrstu nadu, savršenu ljubav;
smisao za spoznaju, Gospodine,
da izvršim tvoju svetu i istinsku volju!

Molitva “Klanjamo ti se”

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste,
ovdje i po svim tvojim crkvama
koje su po cijelome svijetu,
i blagoslivljamo te,
jer si po svome svetome križu
otkupio svijet.

Pomolimo se.
Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio
uspomenu muke svoje, daj nam, molimo te, tako
častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda
osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš
i vladaš u vijeke vijekova. Amen

Ova molitva, uzeta iz Franjine Oporuke, molitva braće iz onih prvih vremena kad su “odlazili u svijet”, u svoj jednostavnosti poziva nas da se uvijek klanjamo i neprestano zahvaljujemo Kristu raspetome.

Molitva “Absorbeat”

Vatrena i slatka sila tvoje ljubavi, molim,
Gospodine, neka obuzme
moj um i moje srce i neka ga odijeli od svega,
što je pod nebom, da
umrem od ljubavi ljubeći tebe, koji se
udostojao umrijeti od ljubavi
ljubeći mene.

Iako ovu molitvu sv. Franjo nije napisao, on ju je poznavao i molio. U njoj je izražena njegova vjera u Božju ljubav, njegova ljubav prema Božjoj ljubavi. Njegov je život bio nepretano stremljenje prema toj ljubavi, neprekidna želja da ljubavlju odgovori na ljubav.

Molitva i zahvala

Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče
sveti i pravedni, Gospodine, Kralju neba i zemlje,
zahvaljujemo ti radi tebe samoga, što si po svojoj
svetoj volji i po jedinome svome Sinu s Duhom
Svetim stvorio sve duhovno i tjelesno, i što si nas,
stvorene na svoju sliku i priliku, postavio u raj. A
mi smo pali po svojoj krivnji.

I zahvaljujemo ti, kao što si nas po svome Sinu
stvorio, da si tako, po svojoj svetoj ljubavi kojom
si nas ljubio, učinio da se on, pravi Bog i pravi
čovjek, rodi od slavne vazda Djevice, prebalžene
svete Marije, i što si htio da kao zarobljenici budemo
otkupljeni njegovim križem, krvlju i smrću.

I zahvaljujemo ti što on, Sin tvoj, ima doći u slavi
svoga veličanstva, da osuđenike koji se nisu obratili,
niti su te spoznali baci u oganj vječni, a onima koji
su te spoznali, koji su te štovali i u pokori ti služili,
da reče: “Dođite, blagoslovljeni Oca mojega,
promite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka
svijeta.”

A budući da mi, bijedni i grešni, nismo vrijedni ni
da tvoje spomenemo ime, molimo i zaklinjemo da
Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin u kojemu
ti je sva milina, skupa s Duhom Tješiteljem tebi
zahvaljuje, kako je tebi i njemu po volji, mjesto
svih, jer je on tebi dostatan za sve i po njemu si
nam toliko dobra učinio. Aleluja.

Ova molitva iz 23. poglavlja “Nepotvrđenog Pravila”, može se s pravom nazivati “Euharistijskom”, jer je sva prožeta općim izražavanjem hvale koja obuhvaća sve stvoreno i svu povijest..

Pohvala Bogu

Ti si svet Gospodin, Bog jedini, koji čudesa stvaraš.
Ti si jak, ti si velik, ti si svevišnji.
Ti si svemoguć kralj.
Ti si, Oče Sveti, Kralj neba i zemlje.
Ti si trojstven i jedini Gospodin, Bog nad bogovima.
ti si dobro, svako dobro, najveće dobro, Gospodin
Bog živi i istiniti.
Ti si ljubav, sveta ljubav.
Ti si mudrost, ti si poniznost, ti si ufanje, ti si ljepota,
ti si blagost, ti si sigurnost, ti si mi spokojstvo, ti si
radost, ti si nada naša i veselje.
Ti si pravednost, ti si umjerenost, ti si sve naše
bogatstvo od zasićenosti.
Ti si ljepota i blagost, ti si moje utočište.
Ti si mi čuvar i branitelj, ti si zaklon moj.
Ti si rashlada.
Ti si naša nada, ti si vjera naša.
Ti si naša ljubav.
Ti si sva naša naslada, ti si naš vječni život: veliki i
divni Gospodine, svemogući Bože, milosrdni Spasitelju.

Ovu je molitvu Franjo napisao nakon što je na tijelo primio sv. rane, pa je ona najviše plod njegova mističnog iskustva.

Kao pravi zaljubljenik, Franjo zaboravlja sama sebe, da bi potpuno uronio u razmatranje ljubljene osobe, veliča njezine kvalitete i prednosti koje ga toliko privlače, da ta osoba postaje za njega jedini razlog života.

Preuzeto sa stranice: www.molitve.info

DEVETNICA SVETOM IVANU PAVLU II

Devetnica sv. Ivanu Pavlu II. doista je vrlo učinkovita ako se čvrsto vjeruje. Moli se kako bismo nadišli trenutke trpljenja, bolesti, tjeskobe; kako bismo bili prosvijetljeni u najtežim odlukama ili kako bismo zahvalili za već primljene milosti.

Ova devetnica može se moliti devet uzastopnih dana, počevši od 13. listopada ili bilo kojega drugog dana u godini. Moli se s namjerom izražavanja pobožnosti sv. Ivanu Pavlu II., za određenu milost od Gospodina po njegovu zagovoru ili kako bismo zahvalili za već primljene milosti.

Jedini traženi uvjet kako bi ova devetnica bila “važeća” jest da se moli bez prestanka devet uzastopnih dana. (Ako se jedan dan preskoči, potrebno ju je započeti iznova; ne zbog toga što je riječ o magijskoj formuli, nego kako bismo se vježbali u postojanosti i vjernosti u molitvi.)

Mali savjet

Kako uči sveta majka Crkva, duhovni život i vježbe pobožnosti usko su povezani sa sakramentalnim životom te su to učinkovitije i plodonosnije što više odgovaraju milosti Gospodnjoj. Stoga je za vrijeme devetnice poželjno primiti sakrament pomirenja i pokore (ispovjediti se) kako bi se od Boga zadobilo oproštenje vlastitih grijeha: poželjno je i svakodnevno sudjelovanje u svetoj misi (ako je moguće) i primanje svete pričesti, izvora i vrhunca svega kršćanskog života.

Devetnica sv. Ivanu Pavlu II. doista je vrlo učinkovita ako se čvrsto vjeruje. Moli se kako bismo nadišli trenutke trpljenja, bolesti, tjeskobe, moralne propasti, obiteljskih nesreća; kako bismo bili prosvijetljeni u najtežim odlukama koje treba donijeti; kako bismo bili ozdravljeni, utješeni te kako bismo mogli zatražiti pomoć u velikim i malim poteškoćama svakoga dana; ali također se moli kako bismo zahvalili za neizmjerne milosti koje neprestano primamo od Gospodina.

1. dan – LJUBAV

Bože, bogat milosrđem, koji si pozvao svetog papu Ivana Pavla II. da vodi Tvoju Crkvu, udijeli nam da s povjerenjem otvorimo svoja srca spasonosnoj milosti Krista, jedinom otkupitelju čovjeka.

S povjerenjem tražimo da kruna koju je stekao neumorni svjedok i apostol Tvoje milosti, sveti Ivan Pavao II., posluži i nama, da možemo uživati njegov zagovor u nebu, i molimo te da nas uslišiš u ovoj potrebi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

2. dan – ISTINA

Majko… u ovom važnom trenutku s posebnom pažnjom slušamo tvoje riječi: “Učinite sve što vam moj sin kaže.” Želimo odgovoriti na tvoje riječi svim srcem. Želimo činiti što nam tvoj sin kaže, jer On ima riječi života vječnoga.

Pouzdajemo se i molimo da nam sveti papa Ivan Pavao II., kojega uzimamo kao zaštitnika nove evangelizacije, po svom zagovoru isprosi i udijeli milost koju iskrena srca tražimo … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

3. dan – ČOVJEK

Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće! Ti koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom sakramentu, udijeli svoje blagoslove obilno svim ljudima.

Iskreno molimo da sveti Ivan Pavao II., dobri pastir i neumorni branitelj ljudskog dostojanstva, bude posrednik u nebu za izgubljene duše. Po njegovu zagovoru neka nam Bog podari ovo što molimo … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

4. dan – OBITELJ

Bože, Ti si Stvoritelj. Ti si dobar i Tvoja milost nema granica. Tebi uzdižu zahvalu sva stvorenja. Bože, ti si nam dao zakon nutrine po kojem moramo živjeti. Vršiti Tvoju volju naš je zadatak. Slijediti Tvoje putove put je kako bismo upoznali mir u srcu. Tebi iskazujemo poštovanje. Vodi nas na svim putovima kojima prolazimo na Zemlji. Oslobodi nas svog zla koje odvlači naše srce od Tvoje volje. Ne dozvoli nam da odlutamo od Tebe. Daruj ljubav osnaženu slavom sakramenta braka, neka postane jača od svih slabosti i iskušenja kroz koje obitelji prolaze.

Zagovorom Svete nazaretske obitelji daruj Crkvi da plodonosno nosi svijetom poslanje u obitelji i kroz obitelji. To tražimo od Tebe, koji si život, istina i ljubav sa Sinom i Duhom Svetim. Amen.

Molimo ponizno da po zagovoru svetog pape Ivana Pavla II. možemo biti ojačani milošću … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

5. dan – MLADI

Milosna Ljubavi, mi molimo Tebe, ne izostaj! Milosna ljubavi, budi neumorna! Budi uvijek veća od svakog zla u čovjeku i u svijetu. Budi veća od zla koje se uvećalo u našem stoljeću i u našoj generaciji! Budi snažnija sa snagom raspetog Krista!

Molimo Te za naše mlade koji imaju poteškoće, koji su zarobljeni slijepim željama i varljivom ljubavi. Neka sveti Ivan Pavao II., koji je tražio mlade i uzajamno ih volio, bude njihov zaštitnik i zagovornik, i da nam izmoli ovu milost. … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

6. dan – GRIJEH

Bolesni, stari, hendikepirani i umirući, uče nas da je slabost stvaralački dio ljudskog življenja i da se trpljenje može prihvatiti bez gubitka digniteta. Bez prisutnosti ovih ljudi u našoj sredini, došli bismo u napast da gledamo na zdravlje, snagu i moć kao jedine vrijednosti u životu. No, mudrost Kristova i njegova moć vidljivi su u slabosti onih koji dijele Njegovu patnju, trpljenje.

Neka Bog blagoslovi i pomogne onima koji trpe i neka Isus Krist, Spasitelj svijeta i izlječitelj bolesnih, upali svoje Svjetlo da zasvijetli kroz ljudsku slabost kao zvijezda vodilja nama i cijelom čovječanstvu.

Molimo po njegovu zagovoru posebnu milost … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

7. dan – MILOSRĐE

Oče, ti si ljubav i život. Po Tvome sinu Isusu Kristu, rođenom od žene, začetom po Duhu Svetom, izvoru božanske dobrote, daruj da svaka obitelj na zemlji ima generacije koje predstavljaju istinsko svetište života i ljubavi. Daruj slavu koja će predvoditi misli i djela muževa i žena za dobro njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Daruj mladima da u obiteljima pronađu podršku za svoje ljudsko dostojanstvo i za rast u istini i ljubavi. Marijo, Majko milosrđa, daj da naša nada nikada ne prestane. Vjerujemo da ćemo svoju nadu staviti u Tvoga sina, našega Otkupitelja, koji uvijek živi i ostaje s nama.

Sveta Faustino, svetice Božjeg milosrđa, tebe također molimo da nam budeš na pomoći. I mi želimo pogledati hrabro u lice božanskog Otkupitelja s riječi: “Isuse, uzdam se u Tebe, danas i zauvijek.”

Milosrđe Božje, proslavi se u ovoj mojoj potrebi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

8. dan – MARIJA

O Marijo… Neka naše uši neprestano slušaju kristalno jasno tvoj majčinski glas: “Učinite sve što vam moj Sin kaže.” Daj nam snage da ustrajemo uz Krista. Pomozi nam, Majko Crkve, da izgrađujemo Njegovo Mistično Tijelo živeći životom koji nam je On sam dao iz svoje punine, koji je božanski i ljudski. Iskrena srca zahvaljujemo za svetog papu Ivana Pavla II., koji je potpuno bio posvećen tebi, Marijo, vjerno ti služio i do kraja ispunjavao svoju apostolsku misiju.

Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.

Molimo za milost … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije

9. dan – EUHARISTIJA

O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za tvoju iskupljujuću žrtvu, jedinu ljudsku nadu! O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za Euharistiju koju si ustanovio kako bismo mi doista susreli Tvoju braću, kroz stoljeća! Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće!

Molimo Gospodina našega da na naše skromno služenje braći i sestrama gleda s ljubavlju. Neka nam kroz zagovor svetog pape Ivana Pavla II. podari uslišanje naših molitvi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

 

Litanije Ivanu Pavlu II.

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveti Ivane Pavle II., moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., Veliki Papa, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., namjesniče Kristov na zemlji, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku „Totus Tuus”, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju svete krunice, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., hodočasniče u marijanska svetišta, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., marljivi apostole, moli za nas!

Sv. l. Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., apostole Euharistije, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., apostole bolesnika, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., učitelju istine, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., prijatelju malenih, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., prijatelju mladih, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., neustrašivi proroče, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., neumorni putniče, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., uzore kršćanima, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., uzore umiranja, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., primjeru svetosti, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., veliki u trpljenju, moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sveti Ivane Pavle II., da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se! Bože, koji si svetog papu Ivana Pavla II. postavio za Pastira svoje Crkve, daruj nam da po njegovu zagovoru hrabro ispovijedamo svoju vjeru, ljubimo Crkvu katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci Crkve te da jednom po njegovu zagovoru dospijemo u Kraljevstvo nebesko. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Preuzeto s: Rastimougospodinu.com | Bitno.net

 

DEVETNICA BLAŽENOM MIROSLAVU BULEŠIĆU

 

 

Način obavljanja Devetnice:

Uvodna molitva, Razmatranje dotičnog dana, Litanije bl. Miroslava Bulešića, Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

Način obavljanja Trodnevnice:

Uvodna molitva Razmatranje: prvi dan (7. dan devetnice); drugi dan (8. dan devetnice); treći dan (9. dan devetnice), Litanije bl. Miroslava Bulešića, Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

Uvodna molitva:

(Moli se svaki dan prije razmatranja)

Bože moj, stojim u poniznosti svoga srca pred tobom i molim da mi po zagovoru blaženoga Miroslava Bulešića udijeliš milost potpunoga predanja. Moj Bože, sav ti se prikazujem, sav ti se darujem: hoću da sav budem tvoj, sada i uvijek.

Uskrsli Isuse Kriste, po svojem svetom križu donio si spas cijelome svijetu. Meni je teško ponekad prihvatiti, nositi, svoj križ. Blaženi Miroslav molio je da ga učiniš dostojnim mučeništva koje se stječe po prihvaćanju i ljubljenju križa. Daj mi milost da i ja prihvatim svoj križ i u njemu vidim slavu uskrsnuća. Daj da moja osveta uvijek bude oprost.

Duše Sveti, rasvijetli mi pamet, učvrsti volju, da dobro obavim ovo razmatranje i da ga vršim cijeloga svog života. Majko moja, pomozi mi!

1. dan – Upoznavanje samoga sebe

O moj Bože i moj Stvoritelju, daj mi da upoznam svoje određenje, svoj divni, časni i uzvišeni cilj koji jest: tebi da služim, u službi tako velikoga i ujedno tako milostivoga Gospodara kao što si ti. Ali i pouči me kako ću uvijek ispunjavati tvoju svetu volju ne pazeći na svoju vlastitu želju, na svoje samoljublje, ni na svoju sjetilnost. Daj mi da tražim samo ono što ti hoćeš i tako spasim svoju neumrlu dušu!

Djevice Marijo, Majko moja, daj mi pomoći u poznavanju volje Božje. Daj mi milost od Boga kojom mogu samo Bogu služiti i hvaliti ga. Daj da postanem vjeran službenik Božji. Da ne tražim sebe, nego samo Boga u svemu i u svima. Pomozi mi, pomozi. Svi sveti i svetice Božje, molite se Bogu za me! (Duhovni dnevnik, 30. 8. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

2. dan – Biti vjeran Bogu

Vjerujem da ćeš mi ti dati sve stvari potrebne za življenje. Znam da mi neće ništa nedostajati. Pusti se, dušo moja, u ruke Gospodinu. Njemu se sasvim daj, traži samo njegovu slavu i sve ćeš imati. „Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga!“ – Ps 84,10. Podrži, o Bože, mene slugu svojega, koji odlučuje trpjeti s Isusom. Oprosti mi grijehe, sačuvaj me vjernim tebi, daj da ti veselo služim, daj da se po tvojim zakonima vladam. Isus mi bio uvijek na očima, na ušima, na ustima. „Gospodin će dati milost i slavu. Neće uskratiti dobara onima koji idu u nedužnosti!“ – Ps 84,12b-13a. Vjerujem u tvoje riječi! Umnoži moju vjeru!

Sveta Marijo, moja mila i draga i ljubazna Majko, daj mi da mognem što bolje razumjeti te riječi Božje; i daj mi milost da ih slijedim u svojem životu sada i dok sam živ. Daj da me ne bi ništa nikad od njih odijelilo. Nikakav stvor da me ne bi udaljio od mojega dragog Boga! (Duh. dnevnik, 31. 8. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

3. dan Molitva za obitelj

Sinovska me ljubav nuka da te pitam za jednu milost: daj zdravlje duše i tijela mojemu ocu da te može spoznati i vjerno ti služiti. Pomozi mojoj majci, koja toliko trpi, daj joj milost da bude i u buduće još bolja majka meni i mojoj braći. Bože, načini od moje obitelji ono što je tvoja sveta volja. Svrni svoj pogled na moje sestre i

oprosti im grijehe; daj da te one ne bi nikad više vrijeđale, daj da bi si bile dobre, daj da bi se ljubile kako ti hoćeš. Pogledaj i mojega malog brata i daj da bude uvijek pravi − dobar. Daj meni i njima srce blago i ponizno, da se ljubimo u tebi. Spomeni se, Gospodine, i mojeg župnika: daj mu jakosti i mogućnosti da može obratiti puno i puno duša, da može donijeti tebe u puno i puno obitelji. Spomeni se svih svojih svećenika i daj da oni rade za tvoju čast, daj da svi budu dobri. Sjeti se, Gospodine, i svoga naroda. Daj da se tebi obrati i ne daj da hoda stranputicama, za lažnim idejama. U tebi jedinom naći će si spas. (Duh. dnevnik, 1. 9. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

4. dan – Molitva za Crkvu i svijet

Svrni svoj pogled na Crkvu svoju, toliko mučenu i usliši vapaj bijednika. Pomozi našem dragom papi u njegovu svetu djelovanju. Pomozi i prosti čovječanstvu, koje daleko od tebe luta u tminama i traži raj na Zemlji. Prosvijetli duhove mučene i pokaži pravi put onima koji su u zabludi. Spas od sve bijede, koja okružuje čovječanstvo, može doći samo od tebe. Daj da završi taj rat, koji nam je za kaznu, i daj da se uspostave mir i red, sloboda i dostojanstvo čovječje. Daj da se svi ljudi vrate u svoje obitelji, u svoje kuće, da ondje obavljaju svoju obiteljsku zadaću. Prospi u sva srca barem malo svoje ljubavi, rasvijetli razum vladara i čovječanstva, učvrsti mu volju za dobro i daj da prestanu ubojstva. Zašto si nas ostavio, o Bože?! Mi smo te uvrijedili, puno i puno. Zavrijedili smo da nas pogubiš. Ali veliko je tvoje milosrđe i tvoja dobrota. Prosti puku svomu, prosti mu. Mir tvoj bio s nama!

Sveta Marijo, zagovaraj nas pred Bogom i isprosi nam mir. (Duh. dnevnik, 1. 9. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

5. dan – Biti ponizan, blag i strpljiv

Tražiti moram tebe, moj Bože, uvijek i u svemu. Ti to zahtijevaš od mene, ti mi to zapovijedaš. Živom vjerom moram te uvijek osvojiti, uvijek biti uza te, moj Bože, ti me kušaš u toj stvari, ti me hoćeš iskušati koliko valjaju moja vjera, moje ufanje, moja ljubav do tebe. Moj Bože, oprosti mi i pomozi mi. Daj da nadvladam samoga sebe te da postanem ponizan i strpljiv. Ti si, Isuse, bio ponizan i blag i strpljiv. Daj mi milost da i ja naučim biti takav. Umnoži mi vjeru, učvrsti ufanje i usavrši ljubav.

Sveta Marijo, Majko Isusova, postani mi zauvijek majkom, a ja, vjerni i odani tvoj sin. Danas mi slavimo tvoje sveto materinstvo. Danas te, dakle, smijemo zazivati svojom predragom Majkom. Majko moja, ne dopusti da ja, tvoj sin, ikada više padnem u očajavanje, nego daj da trpim za Boga. (Duh. dnevnik, 11. 10. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

6. dan – Prikazanje Bogu

Prikazao sam se sasvim svojemu Bogu: na njegovu čast i spas duše. Ganutim sam se srcem približio oltaru Božjem i ondje posvetio svega sebe: svoje srce, svoju dušu. Nisam htio pustiti ništa za se, već sam htio sve tebi darovati, moj Bože! Hvala tebi, Bože, da sam mogao već toliko posla obaviti na tvoju čast i spas duša. Daj mi, svemogući vječni Bože, ljubav do tebe i do duša. Daj da ne zapustim ni čas svojega života, u kojem ne bih za te radio. Daj mi da budem pun požrtvovnosti, pun poniznosti te da radim u požrtvovnosti, srcem punim ljubavi. Daj mi velike ljubavi do svojih bližnjih. Prevelike si mi milosti dao, velikom si me nagradom nagradio, neizbrisivim si me znakom označio za vječnost davši mi Duha Svetoga u sakramentu sv. reda. Zato ću se vježbati u poniznosti, učenju i ljubavi do bližnjega! Pomozi mi, Bože! Daj mi dušu otvorenu do svih. Daj da se razdajem svima i u svemu. (Duh. dnevnik, 10. 11. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

7. dan – Posvećenje svega sebe Majci Božjoj

Majko moja, evo me ovdje pred tobom. Razmatram tvoju dobrotu i tvoju darežljivost prema meni. Ti si mi puno i puno pomogla u mojem životu. Hvala ti. Ti si mi dobra i prelijepa Majka. Ti me zazivaš k sebi, ti želiš da ja budem sav tvoj. Hoću živjeti u tebi, za tebe, s tobom, da mogu živjeti tako s Kristom, za Krista, u Kristu Bogu. U tvoje ruke, Majko, postavljam svoju dušu sa svim njezinim moćima; tebi darujem sve svoje zasluge, svoje molitve, svoja dobra djela, svoju čistoću, svoje poteškoće, svoje odnose prema drugima; tebi prikazujem svoje tijelo i svoja sjetila. Neka mi to pomaže da služim tebi. U tvoje ruke predajem sve časti, sva djela, bilo tjelesna, bilo duševna. Sav hoću biti tvoj. Hoću se žrtvovati svaki dan za tebe. Slatko Srce Marijino, srce moje Majke, budi spasenje moje. Kad sam, dakle, sav tvoj, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju. Od sada dalje, dakle, hoću živjeti s tobom, za tebe, u tebi! Tvoj sam. Primi me, Majko! Svaki dan hoću moliti za obraćenje grješnika i po nakani tvojega Presvetog Srca. Neka se po svem svijetu tebi pjeva slava. Tvoj sam sada i uvijek! Amen! (Duh. dnevnik, 8. 12. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

8. dan – Predanje Duhu Svetom

Majko, u tvoje se ruke predajem i preporučujem se Tebi. Ti znaš moje velike potrebe, ti poznaš moju nejaku volju. Ti vidiš moje mane: moje sebeljublje, moje oholosti! Svu skrši u meni tu slabu zlu travu i posadi u moje srce ljubav živu, djelujuću, osnovanu na vjeri i u ufanju. Isprosi mi te milosti od Duha Svetoga. Neka se on nastani u meni i on neka vlada nada mnom. On neka mi pomogne u spoznaji samoga sebe i neka popravi i izravna u meni ono što je krivo! Duše Sveti, dođi i skrši moju oholost i moje sebeljublje neka postanu ljubav do bližnjega, a osobito do Boga. Daj da ljubim Boga i duše kako ljubim sebe. Daj udijeli mojoj duši poniznost, duh požrtvovnosti, duh prave vjere, ufanja i ljubavi. Daj da postanem „ništa“ u tvojim rukama i daj da živim u živoj vjeri u mistično Tijelo Kristovo.

Dođi, Duše Presveti, i napuni moje i naša srca zrakom svoje milosti. Dođi Utješitelju, slatki goste duše. Speri što je nečisto, zalij što je ranjeno, ispravi što je neispravno!… Dođi, dođi, dođi u sve duše! U dušu mojih roditelja, braće, rođaka, poznanika, svih ljudi. Napuni sva srca! Dođi Duše Presveti. Očisti moje srce. Daj da ti po meni možeš puno i puno duša napuniti svojom milošću i sve utješiti. Tvoj sam. Ti raspolaži sa mnom! (Duh. dnevnik, 12. 6. 1943.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

9. dan – Spremnost na mučeništvo

Bože moj, što se tu događa? Kako je velika tvoja pravednost, a neizmjerno tvoje milosrđe. Vidiš moju zapuštenu župu. Neka ne dođe na nju tvoja prestroga, a i za nju zaslužena, kazna. Smiluj se na jadnu dječicu, na majke. Pogledaj i dobru volju tolikih. Rasvijetli razum mojih župljana i učvrsti volju da napreduju putem pravednosti, poštenja i slobode. A mene, moj Bože, ako je tvoja volja, prištedi, da budem u tvojim rukama oruđe kojim se šire tvoja ljubav i nauk. Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna. Svoj ti život sasvim darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, i ako me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude tvoja volja. Daj da ne smalaksam nipošto. Daj da ne skrenem krivim putem. Daj mi srčanost da tebe naviještam tužnom mi i trpećem narodu. Tvoja volja neka bude moja, uz svaku žrtvu. I ako sam štogod zanemario u obavljanju svojih dužnosti, oprosti mi, i neka mi oproste ljudi za koje možda nisam gajio veliku ljubav. Moje velike mane zadržavaju me u obavljanju mojih dužnosti. Bože, oprosti mi! Od svih tražim oproštenje i svima opraštam. Želim umrijeti samo za slavu Božju i spasenje duše svoje i svojih vjernika. Blagoslovi, Bože, sve svoje ovčice, koje si mi nedostojnom izručio, i daj da zavladaju između njih dobrota, sloga, bratska ljubav zasnovana na temelju Boga. Oče, neka se vrši volja tvoja.

Sveta Marijo, Majko moja, pomozi mi u ovim teškim časovima. Ja sam u tvojim rukama. Znam da me nećeš odbiti. Ti me čuvaj i ravnaj. (Duh. dnevnik, 22. 3. 1944.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Zaključna molitva

Bl. Miroslave budi mi zagovornik na nebu i pomozi mi da razmatranjem tvoga života ustrajem na Isusovu putu. Zajedno s tobom upućujem molitvu nebeskom Ocu i našoj predragoj Majci Mariji: „Oče, neka se vrši tvoja volja. Neka mi to bude na poniženje i na spasenje. Tebi, Bože, preko tebe, Majko, prikazujem i tu žrtvu. Teško mi je, a tebi će biti draga. Hvala ti, Bože, što si i to dopustio. To me nuka da se što više tebi približim. Majko, pomozi mi da sačuvam svoju čistoću. Daj mi, Bože, prije smrt, nego da padnem u jedan grijeh nečistoće. Ja želim, ako je tvoja volja, čim prije doći k tebi. Po Kristu Gospodinu našemu Amen.

Litanije bl. Miroslavu Bulešiću

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste čuj nas.
Kriste usliši nas.
Oče nebeski, Bože! – Smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Isuse, dobri Pastiru,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, učitelju apostola,
Isuse, kruno sviju svetih,
Sveta Marijo, majko Božja, – moli za nas!
Blaženi Miroslave Bulešiću, – moli za nas!
Hrabri nasljedovatelju Kristov,
Štovatelju Isusova križa,
Svećeniče po Srcu Isusovu,
Uzorni častitelju blažene Djevice Marije,
Služitelju svete Majke Crkve,
Mučeniče svete krizme,
Neumorni svjedoče Božje ljubavi,
Revni navjestitelju Evanđelja,
Vjerni služitelju Isusova oltara,
Djelitelju Kristovih otajstava,
Čuvaru svetosti euharistije,
Uzore svećeničkog poslanja,
Žarka iskro svećeničke duhovnosti,
Uresu kreposna života,
Svjedoče mirne savjesti,
Prijatelju siromaha,
Učitelju djece i mladih,
Pastiru vjerničkih duša,
Podupiratelju kršćanskih obitelji,
Promicatelju duhovnih zvanja,
Zaštitniče potlačenih i napuštenih,
Svjetioniče u olujama života,
Ljubitelju istine,
Branitelju pravde
Promicatelju mira,
Tješitelju obespravljenih,
Molitelju za obraćenje grešnika,
Nasljedovatelju Isusove žrtve,
Zagovorniče istinske slobode,
Tješitelju nevino osuđenih,
Graditelju crkvenog zajedništva,
Uzore praštanja progoniteljima,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, blaženi Miroslave! Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se: Bože, Oče naš nebeski, Ti si u svećeniku Miroslavu Bulešiću dao svome narodu revnoga pastira i neustrašivog mučenika. Po njegovu zagovoru učvrsti u nama vjeru i ustrajnu strpljivost u teškoćama života te daj da se spremno zalažemo za rast i jedinstvo Crkve. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

(preuzeto s www.biskupija-porecko-pulska.hr)

 

 

 

Najave