Komentar čitanja – Velika srijeda, 8. travnja 2020.

Komentar čitanja – Velika srijeda, 8. travnja 2020.

ČITANJA: Iz 50, 4-9a; Ps 69, 8-10.21bc-22.31.33-34; Mt 26, 14-25

Draga braćo i sestre, poslušajmo i danas zbornu molitvu: “Bože, tvoj je Sin podnio za nas muku križa, da nas otme od đavolske vlasti: podaj nam milost uskrsnuća.”

Ne smijemo nikako zaboraviti što je Isus učinio za nas i od koga ili čega nas je oslobodio!

U današnjem Psalmu 69. Slušamo što je sve to “Pravednik” – Isus Krist za nas učinio:

“Zbog tebe podnesoh pogrdu, i stid mi pokri lice. Tuđinac postadoh braći i stranac djeci majke svoje. Jer me izjela revnost za Dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me. Čekao sam da se tko sažali nada mnom, ali ga ne bi; i da me tko utješi, ali ga ne nađoh. U jelo mi žuči umiješaše, u mojoj me žeđi octom napojiše…”

Psalam 69. već nam danas uprisutnjuje prizore muke Isusove. Stoga, braćo i sestre zastanimo i shvatimo ove riječi Psalmiste, osobno, one su upućene nama.                                                  

Isus kao u Evanđelju pokazuje veliku ljubav i vjernost prema Bogu Ocu, svjestan svega što će ga snaći, proživljava svoju nutarnju muku, prije one u Getsemanskom vrtu, kad je uhvaćen i one završne, na križu. Priprema se za Pashu koju će proslaviti sa svojim učenicima, kao pravi Židov, a posve svjestan da će sada On biti to nevino janje, koje će se žrtvovati za spas ljudi. Iznimno je pažljiv i nježan prema svojim učenicima, pokazuje im svoju ljubav i priprema ih da izdrže njegovu muku…

Ono što nas kao promatrača može začuditi, jest činjenica da Isus sve zna; poznato mu je da će ga Juda izdati, da će ga Petar zatajiti, svi će se ostali učenici razbježati, a ipak nikoga ne osuđuje, nego im ostavlja slobodu, pokazuje razumjevanje i već im unaprijed oprašta…

Isus svojim učenicima danas ponovno, u Evanđelju najavljuje: “Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati… tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije…” Reče Juda: “Da nisam ja, učitelju?”… Reče mu: “Ti kaza.”

U nama postoji grijeh i slabost koja proizlazi iz naše slabe i grešne naravi. Zato je Isus trpio i umro za nas, da nas od te nemoći i ropstva oslobodi, da nas po svojoj svetoj smrti i preslavnom uskrsnuću učini vjernim svojim učenicima. Ali postoji, kao što smo vidjeli kod Jude, nekih svećenika i pismoznanaca, jedno zlo druge vrste… Ustrajati u svom grijehu, zlu, nijekati ga i ne kajati se za njega a u konačnici odbiti milosnu ruku Svemogućega Boga koji je došao spasiti nas, to je đavolski… “Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije!” – kako kaže Isus.

Prepoznajmo braćo i sestre težinu naših grijeha, pokajmo se za njih i prihvatimo muku i smrt našega Spasitelja za spas naš i cijeloga svijeta.

Sutra, na Veliki Četvrtak, obnovit ćemo Posvetnu molitvu Prečistom Srcu Marijinom, kako su nam rekli naši hrvatski biskupi (za župe našeg Labinskog dekanata posvetu smo učinili 8.09.2019. a svake prve subote u mjesecu je obnavljamo). To je obnovljena posvetna molitva koju je sluga Božji pokojni kardinal Franjo Kuharić izrekao 15. siječnja 1992.

Bog vas blagoslovio!

vlč. Mirko Vukšić

Najave