Komentar čitanja – Treći uskrsni tjedan, 28. travnja 2020.

Komentar čitanja – Treći uskrsni tjedan, 28. travnja 2020.

U Djelima apostolskim čitamo kako je Stjepan suočio Židove sa stvarnošću njihove izdaje Božjega zakona. To ne čini iz mržnje, ne osuđuje Židove nego ih poziva na obraćenje. Prvi je korak obraćenja upravo susret sa stvarnošću našega grijeha, dokle god mislimo da smo dobri da nemamo grijeha ne možemo se obratiti. Stjepan moli za svoje mučitelje da nađu put spasenja.

Kad upoznamo svoje grijehe tada nam je potrebna snaga da ih priznamo i za njih od Boga tražimo oproštenje. Na Stjepanove riječi Židovi su počeli škripati zubima, znali su da točno govori ali su zatisnuli uši i kamenovali ga, da ušutkaju glas koji ih opominje. Tako i mi možemo ušutkati glas naše savjesti, ali ako  se  hranimo kruhom s neba onda ćemo imati snage priznati svoju krivicu jer znamo da nas Bog ne osuđuje nego je uvijek spreman oprostiti nam. Isus daje samoga sebe kao hranu za naše spasenje da oprani njegovom krvi i nahranjeni njegovim tijelom uđemo u radost pobjede nad grijehom i smrti.

vlč. Josip Peteh

Najave