Komentar čitanja – Treća uskrsna nedjelja, 26. travnja 2020.

Komentar čitanja – Treća uskrsna nedjelja, 26. travnja 2020.

Današnje nam evanđelje govori o susretu Isusa i dvojice učenika na putu u Emaus. Oni su putem raspravljali o svemu što se tih dana dogodilo u Jeruzalemu, sve su im lađe propale. Isus za kojega su mislili da je on onaj koji ima otkupiti Izrael bio je mučen, razapet, ubijen i pokopan. S Isusom kao da su u grob bile položene i sve njihove nade. Isus je bio veliki prorok jak na riječi i u djelima ali sad je umro i on nije uspio ništa promjeniti. U to njihovo razmišljanje ulazi Isus kao stranac kojega oni ne prepoznaju, jer on je onaj koji je imao otkupiti Izraela, onaj koji ih je trebao osloboditi od Rimljana, onaj za kojega su oni imali mnogo planova ali ne taj da bude razapet.

Zato ga nisu prepoznali, ali im isus otkriva pisma, tumači im sve što su proroci pisali o njemu i srca su im gorjela dok im je Isus govorio. Isusa, stranca pozvali su u kuću da ostane s njima i prepoznali ga u lomljenju kruha.

I mi smo pozvani Isusa prepoznati u lomljenju kruha ako se hranimo Isusovim tijelom sa oltara Božje ljubavi, onda će nas Isus osposobiti da ga prepoznamo u svakom čovjeku kojega susrećemo u našoj svakodnevici. U onima koji su nam simpatični i u onima koji su nam manje simpatični prepoznati ćemo uskrsloga Isusa koji nam dolazi u susret na našem putovanju u nebo. Ako ga pozovemo u svoju kuću kao ova dvojca učenika, on će ući u našu kuću da ostane s nama. Isus želi svoj uskrsli život podjeliti s nama, želi da ga svaki dan sve više upoznamo, da mu dopustimo da sruši sve lažne slike koje smo si stvorili o njemu i da ga prihvatimo onakvoga kakav nam dolazi u susret. U susretu s Isusom uskrslim upoznajemo Boga i sebe u Božjoj ljubavi i takvi smo onda sposobni svjedočiti za Isusa uskrsloga.

Zato naka nam svaka riječ pročitana iz Svetog Pisma bude prilika za susret s Isusom. Svaki susret sa bližnjim neka nam također bude prilika za susret s Isusom. Da uvijek i u svemu gledamo Božju ljubav koja nam dolazi u susret. Isusu uskrslome povjerimo svoje korake, prihvatimo njegove planove u kojima smrt Isusova na križu nije poraz nego pobjeda Božje ljubavi, onda nam naše lađe neće biti potonule nego punim jedrima će nas voditi u luku Božje ljubavi.

vlč. Josip Peteh

Najave