Komentar čitanja, 26. ožujka 2020.

Komentar čitanja, 26. ožujka 2020.

U današnjemu evanđelju Isus nas poziva da ne tražimo slave od ljudi, da ne dopustimo da nas ljudski obziri vežu u potrazi za istinom i ljubavlju. Ako se želimo svidjeti ljudima ne možemo se svidjeti Bogu. Tko traži slavu od ljudi taj kaže: Isus nema u sebi Božje ljubavi. Božja se ljubav ne očituje u traženju ljudske slave nego u predanju života za drugoga i onda kada od toga nemam nikakve koristi. Bog ne želi svoje dobro kad nam kaže da ga ljubimo i slušamo nego naše jer zna kako nas je stvorio, da možemo doseći sreću jedino u njegovom zagrljaju. Zato nas poziva da sebi ne pravimo idole, lažne bogove od zlata i srebra, od onoga što je od ovoga svijeta nego da tražimo Boga da nas ispuni svojom ljubavi koja nas vodi ne do slave ljudske nego božanske, da slijedeći primjer Isusove ljubavi i mi po njemu postanemo savršeni i sveti kao što je savršen i svet naš Nebeski Otac!

vlč. Josip Peteh

Najave