Kako moliti krunicu

Kako moliti krunicu

RADOSNA OTAJSTVA (ponedjeljkom i subotom)

1. Koga si Djevice, po Duhu Svetom začela

U prvom radosnom otajstvu razmatramo kako je arkanđeo Gabrijel navijestio Mariji da će začeti po Duhu Svetom i roditi Sina Božjega.

2. Koga si Djevice, Elizabeti u pohode nosila

U drugom radosnom otajstvu razmatramo kako je Blažena Djevica Marija posjetila svoju rođakinju Elizabetu i s njom ostala tri mjeseca.

3. Koga si Djevice, rodila

U trećem radosnom otajstvu razmatramo kako je Blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u betlehemskoj špilji te ga je postavila u jasle.

4. Koga si Djevice, u hramu prikazala

U četvrtom radosnom otajstvu razmatramo kako je Blažena Djevica Marija četrdeseti dan poslije poroda prikazala u hramu Ocu nebeskom svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kojega je primio u naručje starac Šimun.

5. Koga si Djevice u hramu našla

U petom radosnom otajstvu razmatramo kako je Blažena Djevica Marija našla svoga dvanaestogodišnjeg Sina, Gospodina našega Isusa Krista, u hramu među učiteljima.

OTAJSTVA SVJETLA (četvrtkom)

1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio

U prvom otajstvu svjetla razmatramo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom.

2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio

U drugom otajstvu svjetla razmatramo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.

3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao

U trećem otajstvu svjetla razmatramo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio Kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.

4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio

U četvrtom otajstvu svjetla razmatramo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.

5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao

U petom otajstvu svjetla razmatramo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio euharistiju.

ŽALOSNA OTAJSTVA (utorkom i petkom) 

1. Koji se za nas krvlju znojio

U prvom žalosnom otajstvu razmatramo kako se Gospodin naš Isus Krist u vrtu na Maslinskoj gori molio svome Ocu nebeskom te se znojio krvavim znojem.

2. Koji je za nas bičevan bio

U drugom žalosnom otajstvu razmatramo kako je Gospodin naš Isus Krist bio u dvoru Pilatovu privezan za stup i nemilo bičevan.

3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio

U trećem žalosnom otajstvu razmatramo kako je Gospodin naš Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom.

4. Koji je za nas teški križ nosio

U četvrtom žalosnom otajstvu razmatramo kako je Gospodin naš Isus Krist, osuđen na smrt nosio na Kalvariju preteški drveni križ.

5. Koji je za nas raspet bio

U petom žalosnom otajstvu razmatramo kako je Gospodin naš Isus Krist bio raspet na križu između dva razbojnika pred očima svoje žalosne majke Marije.

SLAVNA OTAJSTVA (srijedom i nedjeljom)

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo

U prvom slavnom otajstvu razmatramo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih.

2. Koji je na nebo uzašao

U drugom slavnom otajstvu razmatramo kako je Gospodin naš Isus Krist četrdeset dana poslije svog uskrsnuća uzašao na nebo i sjeo o desnu svoga nebeskog Oca.

3. Koji je Duha Svetog poslao

U trećem slavnom otajstvu razmatramo kako je naš Gospodin Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.

4. Koji je Tebe, Djevice na nebo uzeo

U četvrtom slavnom otajstvu razmatramo kako je bila Blažena Djevica Marija, uznesena na nebo.

5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio

U petom slavnom otajstvu razmatramo kako je bila Blažena Djevica Marija okrunjena kao Kraljica neba i zemlje.

KAKO MOLITI KRUNICU?

Uobičajena su dva načina moljenja krunice:

1. Prije početka molitve pojedinog otajstva pročita se uvod za razmatranje (naveden uz pojedinu sličicu), zatim se razmatrajući moli Oče naš i 10 Zdravo Marija, te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse, moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

2. Najprije se poljubi Križ i načini znak križa, zatim se kao uvod moli Vjerovanje apostolsko (križ), Oče naš (prvo zrnce), tri Zdravo Marije (tri zrnca), te Slava Ocu. Kod prve tri Zdravo Marije dodaje se zaziv nakon riječi “Isus”:

…koji neka nam umnoži vjeru,
…koji neka nam učvrsti ufanje,
…koji neka nam usavrši ljubav!

Prije svakog otajstva moli se Oče naš, zatim 10 Zdravo Marija, s time da se nakon riječi “Isus” dodaje pojedini naziv otajstva (naveden uz sličicu – kraći tekst), te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

Vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Oče naš

Oče naš koji jesi na nebesima sveti se Ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje! Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš svagdašnji daj nam i danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. Amen!

Zdravo Marijo

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. – Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova! Amen!

O moj Isuse

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.

Zdravo Kraljice

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

LITANIJE LAURETANSKE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože,
Sine, otkupitelja svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo jedan, Bože,

Sveta Marijo,
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,

Majko Kristova,
Majko Crkve,
Majko, Božje milosti,
Majko prebistra,

Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,

Majko divna,
Majko dobroga savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva

Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moguća,

Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,

Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,

Posudo uzorna pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,

Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,

Zdravlje bolesnih,
Utočište grešnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,

Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,

Kraljice mučenika,
Kraljice ispovjednika,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istočnog začeta,

Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Smiluj nam se!
Smiluj nam se!
Smiluj nam se!
Smiluj nam se!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta 
oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta 
usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta 
smiluj nam se Gospodine!

S-Moli za nas sveta Bogorodice!
O-Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

S-Pomolimo se! Dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

Najave