Ispred Doma zdravlja u Labinu započela Inicijativa „40 dana za život“

Ispred Doma zdravlja u Labinu započela Inicijativa „40 dana za život“

Pepelnicom je započela Inicijativa „40 dana za život“. Molitelji su se okupili ispred labinskog Doma zdravlja već u ranim jutarnjim satima kako bi potaknuli građane Labinštine na molitvu za nerođenu djecu i posvijestili svima nama problem pobačaja.

„Inicijativa „40 dana za život“ je ekumenska molitvena pro-life inicijativa za život, a posredno i inicijativa za zaustavljanje abortusa. Na svjetskoj razini u njoj je do sada službeno sudjelovalo milijun ljudi svih kršćanskih denominacija u 855 gradova u 61 zemlji na svijetu. U Hrvatskoj je pokrenuta 2014. godine, a već u njoj „službeno“ sudjeluje preko 10 000 ljudi u 35 hrvatskih gradova, na 37 mjesta bdjenja.

Inicijativa „40 dana za život“ daje rješenje. Oblikovana je prema Svetom pismu i okuplja kršćane svih denominacija na zajednički angažman za zaštitu života nerođene djece, iscjeljenje žena koje su abortirale, obraćenje medicinskog osoblja koje vrši abortuse te političara i aktivista koji ga zagovaraju i promiču; duhovnu, moralnu i materijalnu pomoć svakoj majci i ocu koji razmišljaju ili su donijeli odluku da abortiraju svoje dijete.“ (preuzeto sa stranica inicijative).

Sve dodatne informacije o kampanji mogu se pratiti na web stranici 40danazazivot.com i facebook stranici: https://www.facebook.com/40.dana.za.zivot.Hrvatska/

Inicijativa će se u Labinu održavati u razdoblju od 26. veljače do 5. travnja og. u terminu od 6:00 h do 18:00 h na prostoru ispred Doma zdravlja, preko puta parkirališta. Pozivamo sve ljude dobre volje da se uključe u ovu akciju a na poseban način naše muškarce, svake srijede u tijeku inicijative u vremenu od 15:00 h do 18:00 h. (LB)

Najave