Biti ranjiv – meditacija

Biti ranjiv – meditacija

Gospodine, o tebi govori prorok:

“Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja

da bismo se u nj zagledali,

ni ljupkosti da bi nam se svidio.

Prezren bješe, odbačen od ljudi,

čovjek boli, vičan patnjama.”

Radi nas si tako smrvljen.

Slika tvog obeščašćenog tijela

pokazuje kakva je moja duša

koja je ipak bila stvorena na Božju sliku.

Ti nas ljubiš,

zato ne paziš na sebe,

nego se predaješ

da bi spasio one koje ljubiš.

Uzeo si naš iznakaženi lik

i postao si nama sličan,

da bismo mi bili slični

slici tvog predanja.

Ranjiv si bio jer ljubiš.

Ti želiš da i mi budemo ranjivi,

da ti budemo slični

i da nam tvoja ljubav

bude oslonac u našoj patnji.

Preobrazi nas

da slika naše bijede

pokazuje sliku tvoje ljubavi.

Tako ćemo slaviti tebe,

sliku Očevu,

dok nas ne usavršiš u sebi.

Jorg Zink

Najave